Beacon Tower SaaS är din uppdaterade industriella IoT-lösning

Beacon Tower SaaS (Software-as-a-Service) är en flexibel och industriell IoT-molnplattform byggd på Microsoft Azure med hanterade tjänster, och den uppdateras och underhålls kontinuerligt.

Beacon Tower SaaS kan anpassas i mycket hög grad, men om du vill ta 100% ägande av din IoT-resa är Beacon Tower iPaaS vägen att gå.
Det som är bra är att du inte behöver göra valet i förväg: du kan byta från Beacon Tower SaaS till iPaaS när som helst.

Beacon Tower SaaS

Beacon Tower SaaS | Azure IoT Cloud & Edge SaaS Platform

 

Gör det till ett enkelt beslut

Genom att använda vår SaaS-tjänst håller du de initiala investeringarna och tomgångskostnaderna låga. Du behöver inte oroa dig för överraskningar på vägen, eftersom skalningskostnaderna är linjära. Med kända start- och skalningskostnader behöver det inte vara ett stort beslut att börja med Beacon Tower.

 

Få en flygande start

Genom att använda Beacon Tower SaaS, så kan du få igång dina första IoT-planer på bara några dagar.
Så snart vi tillsammans har fått dina IoT-enheter uppkopplade kan du visa, hantera och strukturera dina IoT-data i Beacon Tower.

 

Håll dig uppdaterad

Beacon Tower utvecklas ständigt, och det kommer regelbundet ny funktionalitet baserad på den senaste tekniken – som kommer att göras tillgängliga för dig.

 

Låt ditt företag växa med Beacon Tower

Beacon Tower är lätt att komma igång med, men det är byggt på robust arkitektur och utformat för att skala till alla typer av IoT-enheter och användare. Därför kan din IoT-verksamhet utvidgas och utvecklas i Beacon Tower och om du vill flytta din IoT-plattform internt när den blir en del av din kärnverksamhet kan du alltid byta till Beacon Tower iPaaS-lösningen.

Läs mer om plattformsfunktioner och arkitektur.

SaaS egenskaper

Skala från PoC till företag

Beacon Tower är byggt för att vara kostnadseffektivt direkt från dina första uppkopplade enheter till tiotusentals anslutna IoT-enheter. Detta ger dig en plattform där du kan genomföra inledande pilotprojekt och fortsätta med den långsiktiga framtida lanseringen.
Beacon Tower skalar till hela din organisation och hanterar telemetridata från alla dina typer av enheter. Därför kan du använda Beacon Tower som din enda IoT-datainsamlingsplattform.

Alltid underhållet och uppdaterad

Beacon Tower är en Azure-molnplattform med ”hanterade” tjänster: den uppdateras kontinuerligt och vi stöder och underhåller lösningen skräddarsytt för dina specifika behov.

Låga driftskostnader

Beacon Tower använder Azures omfattande komponent- och servicebibliotek för att påskynda utvecklingen och för att säkerställa att Beacon Tower baseras på de mest aktuella lösningarna som finns tillgängliga.

Genom att kontinuerligt utvärdera och integrera nya Azure-funktioner ser vi till att plattformen förblir modern, säker och kostnadseffektiv.

Beacon Tower SaaS | Azure IoT Moln & Edge SaaS Platform
Modellering av ditt företag

Beacon Tower har ett flexibelt hierarkiskt åtkomstsystem som ger dig, dina kunder och deras kunder tillgång till Beacon Tower. Du kan bestämma vilken nivå av autonomi dina kunder ska ha, dvs. om de ska hantera sin egna data, sina enheter och användare. Beacon Tower kan vara ”white labeled” i flera lager. Detta gör att du till exempel kan leverera Beacon Tower som en plattform för dina OEM-enheter.

Beacon Tower SaaS | Azure IoT Moln & Edge SaaS Platform
Undvik Leverantörsinlåsning

Beacon Tower har inga egna hårdvaru- eller programvarukrav. Den kan anslutas till alla tillverkare av PLC:er, DCS, SCADA, ERP och MES, vilket ger maximal hårdvaru- och mjukvaruflexibilitet och förhindrar leverantörslinlåsning.
Beacon Towers grundläggande IoT-funktionalitet använder viktiga Microsoft Azure-komponenter, men vår flexibla arkitektur innebär att du till och med kan ersätta vår front-end med din egen.

The core IoT-functionality of Beacon Tower utilises core Microsoft Azure components, but our flexible architecture means that you can even exchange our Beacon Tower SaaS front-end with yours running on-premise, AWS, Google or any other technology vendor of your choosing.

Beacon Tower SaaS | Azure IoT Moln & Edge SaaS Platform
Flexibel och öppen datamodell

Beacon Tower-plattformen är uppbyggd kring säkra och avgränsade komponenter som gör det möjligt för godkända externa tjänster att flexibelt interagera med plattformen. Detta innebär till och med att du kan skapa ditt eget användargränssnitt och appar som helt ersätter Beacon Tower SaaS användargränssnitt för dina kunder. Eller att du kan integrera Beacon Tower SaaS direkt i ditt ERP- och produktionssystem.