IoT-plattform för industri 4.0 och smart produktion

Värdeskapande:

Att få data från smarta produktionslinjer och produktionsmiljöer är inte revolutionerande och har alltid varit en viktig faktor för att driva effektiv produktion i många år. Även om produktionsdata ofta är tillgänglig, visualiseras inte alltid maskinens skick och prestanda på samma sätt. Genom att samla in och presentera dessa data visuellt kan du inte bara förstå varför problem uppstår, men därefter också förutsäga dem innan de inträffar. Genom att kombinera produktionsdata och maskinövervakning kan du öka din produktivitet och minska din stilleståndstid.

Utmaning:

Även om produktionsplaneringssystem (MES) har funnits länge är de vanligtvis dyra att skaffa och konfigurera. Och ofta fokuserar de på produktionsdata och inte på maskinens skick. Den eftersökta datan är vanligtvis tillgängliga via PLC:er eller kan mätas enkelt med eftermonterade sensorer, men det finns inget bra sätt att samla in och kombinera dessa data i de flesta system idag. Maskinleverantörer tenderar också att ha sina egna plattformar för datainsamling, men med en produktionslinje med utrustning från flera olika leverantörer gör ofta att de blir haltande.

Hur Beacon Tower passar in:

Beacon Tower, som är oberoende av dina automationssystem, gör att du kan samla in alla typer av data från din fabrik – antingen direkt från sensorer, från en gateway, från andra molnplattformar, från MES eller genom din utrustning via SCADA och PLC:er.

Beacon Tower använder Azure IoT Edge om du vill ha en edge-gateway för lokal datainsamling och bearbetning. Vi använder integrationsverktyg som enkelt gör det möjligt för oss att samla in data från vanliga industriella protokoll och gränssnitt. Genom att använda vår asset-struktur och hierarki kan vi modellera din produktionsmiljö i flera lager för att säkerställa att datastrukturen stödjer produktionen.

​Beacon Tower-funktioner som stödjer industri 4.0 och smart produktion

Asset-struktur och hierarki
Med asset-strukturen kan du skapa en exakt representation av din verklighet. Tillgångar kan representera en eller flera fysiska enheter (som en digital tvilling) och placeras i hierarkier för att modellera dina komplexa produkter eller geografiska representation. Detta ger dig möjlighet att strukturera modellen på ett sätt som förhåller sig till vad som verkligen är viktigt för ditt företag och dina kunders verksamhet.
Undvik leverantörsinlåsning
Beacon Tower har inga egna hårdvaru- eller programvarukrav. Den kan anslutas till alla tillverkare av PLC:er, DCS, SCADA, ERP och MES, vilket ger maximal hårdvaru- och mjukvaruflexibilitet och förhindrar leverantörslinlåsning.
Regler och larm
Skapa regler som gäller direkt för strömmande realtidsdata. Reglerna kan antingen vara enkla tröskelvärden som utlöser larm när sensorvärden överstiger gränsvärden, eller komplexa regler baserade på flera olika sensorvärden och algoritmer.
Reglerna kan antingen starta åtgärder, utlösa larm eller generera nya signaler. Larmen kan ha olika nivåer och kan meddela olika användargrupper.
blank
Edge computing
Beacon Tower har inbyggt stöd för IoT edge-enheter. Detta innebär att du kan flytta känsliga och tidskritiska operationer till dina lokala edge-enheter samtidigt som du behåller fördelarna med molnbaserad datainsamling. Du kan antingen integrera dina egna edge-enheter eller använda Beacon Towers egen edge-programvara.
Digital twin
Beacon Tower Digital Twin är en digital representation av en fysisk tillgång och är utformat för att för att upptäcka, förutsäga och optimera fysiskt beteende hos dina enheter.
Säkerhet
Beacon Towers säkerhetsstruktur möjliggör säker åtkomst för IoT-enheter, API:er och kunder. Beacon Tower bygger på Azure-säkerhetsteknologi med flerfaktorsautentiering med zero-trust och säkra anslutningar till alla IoT-enheter.