Om Beacon Tower

Beacon Tower är utformat för att stödja kraven för säkerhet, tillförlitlighet och uppdragskritisk användning i samband med industriella tillgångar och deras driftsmiljöer.

Beacon Tower är en skalbar IoT-molnplattform när det gäller pris, funktionalitet och kapacitet; möjligt att skala från mycket små lösningar med få krav till mycket hög belastning och komplexa krav.

Bakgrund

Beacon Tower är resultatet av många stora och små skräddarsydda IIoT-projekt i Microsoft Azure IoT Cloud (Industrial Internet of Things) som Glaze har implementerat de senaste åren. Beacon Tower använder en IIoT-specifik arkitektur för inbyggda molntjänster och teknologiledande öppna komponenter, grundligt testade och noggrant utvalda. På grund av arkitekturen kan Beacon Tower skalas från företag med endast ett fåtal anslutna IoT-enheter till företag med tusentals enheter.
Beacon Tower är designat för användning med industriella IoT-enheter och för att stödja säkerhetskraven i industriella driftsmiljöer.

Glaze är ett IoT-konsultbolag som specialiserar sig på att hjälpa företag skapa nya affärsvärde genom att utnyttja potentialen i IoT. Glaze har hjälpt många företag med business case, integration av IoT-moln till produkter och utveckling av uppkopplade sensorlösningar. Företaget använder en agil process och hjälper kunder att skapa piloter, skala upp och implementera framtidssäkra IoT-lösningar. Glaze består av ingenjörer med erfarenhet av alla fem lager i IoT-teknologistacken (hårdvara, programvara, kommunikation, molnplattform och molnapplikationer). Det är alla de erfarenheterna från en rad olika brancher och användningsfall där visade på behovet av en flexibel och skalbar IoT-molnplattform med säker och snabb utrullning.
Några av de kunder som hjälpt format Beacon Tower är listade nedan:

Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi