Om Beacon Tower

Beacon Tower är utformat för att stödja kraven för säkerhet, tillförlitlighet och uppdragskritisk användning i samband med industriella tillgångar och deras driftsmiljöer.

Beacon Tower är en skalbar IoT-molnplattform när det gäller pris, funktionalitet och kapacitet; möjligt att skala från mycket små lösningar med få krav till mycket hög belastning och komplexa krav.

Läs mer om våra utvalda kundcase här.

Bakgrund

Beacon Tower är resultatet av många stora och små skräddarsydda IIoT-projekt i Microsoft Azure IoT Cloud (Industrial Internet of Things) som Glaze har implementerat de senaste åren. Beacon Tower använder en IIoT-specifik arkitektur för inbyggda molntjänster och teknologiledande öppna komponenter, grundligt testade och noggrant utvalda. På grund av arkitekturen kan Beacon Tower skalas från företag med endast ett fåtal anslutna IoT-enheter till företag med tusentals enheter.
Beacon Tower är designat för användning med industriella IoT-enheter och för att stödja säkerhetskraven i industriella driftsmiljöer.

Glaze är ett IoT-konsultbolag som specialiserar sig på att hjälpa företag skapa nya affärsvärde genom att utnyttja potentialen i IoT. Glaze har hjälpt många företag med business case, integration av IoT-moln till produkter och utveckling av uppkopplade sensorlösningar. Företaget använder en agil process och hjälper kunder att skapa piloter, skala upp och implementera framtidssäkra IoT-lösningar. Glaze består av ingenjörer med erfarenhet av alla fem lager i IoT-teknologistacken (hårdvara, programvara, kommunikation, molnplattform och molnapplikationer). Det är alla de erfarenheterna från en rad olika brancher och användningsfall där visade på behovet av en flexibel och skalbar IoT-molnplattform med säker och snabb utrullning.
Några av de kunder som hjälpt format Beacon Tower är listade nedan:

Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi
Beacon Tower | Azure IoT Moln och Edge Plattform | IoT teknologi