Azure IoT Cloud och Edge-lösning i två varianter

Beacon Tower bygger på Microsoft Azure för skalbarhet och flexibilitet. Den är utformad så att du alltid kan gå från ditt Beacon Tower SaaS till din egen Beacon Tower iPaaS-lösning (integration-Platform-as-a-Service).
Beacon Tower SaaS är enklare att komma igång med, men om du vill ta 100% ägande av din industriella IoT-resa är Beacon Tower iPaaS vägen att gå.

Det som är bra är att du inte behöver göra valet i förväg: du kan byta från Beacon Tower SaaS till iPaaS när som helst.

Modellering av ditt företag

Beacon Tower har ett flexibelt hierarkiskt åtkomstsystem som ger dig, dina kunder och deras kunder tillgång till Beacon Tower. Du kan bestämma vilken nivå av autonomi dina kunder ska ha, dvs. om de ska hantera sin egna data, sina enheter och användare. Beacon Tower kan vara ”white labeled” i flera lager. Detta gör att du till exempel kan leverera Beacon Tower som en plattform för dina OEM-enheter.
Tillgångar kan struktureras i ”nodhierarkier”, så att du kan modellera Beacon Tower enligt ditt företag. Modellera dina tillgångar efter geografiskt läge, kunder eller dess tillstånd – och du kan därmed stödja olika roller i din organisation.

Analysera dina data
Använd en mängd olika verktyg för att tillgodose analysbehovet för dina IoT-data. Använd algoritmer för att modifiera data, visualisera och jämföra dem i grafer eller definiera användarregler automatiskt körs när vissa villkor är uppfyllda. Du kan antingen använda Beacon Towers egna verktyg eller strömma data till din Data Lake för att möjliggöra analys av all din företagsinformation.
Du bestämmer riktningen

När du registrerar dig för vårt Beacon Tower iPaaS-program köper du en licens för koden och kan därför anpassa den som du vill och du får 100% frihet för i att bygga din roadmap och att använda din egen plan för utveckling.

Flexibel anpassning

Hela syftet med iPaaS-plattformen är flexibilitet och anpassning. Beacon Tower ger dig en företagsplattform utan att du behöver uppfinna hjulet igen. SaaS-lösningen är mycket flexibel tack vare vår design med API: er och mikrotjänstarkitektur.
Beacon Tower-plattformen är byggd kring säkra och avgränsade komponenter, vilket möjliggör flexibla sätt att tillåta godkända externa tjänster att interagera med plattformen. Detta innebär till och med att du kan skapa ditt eget användargränssnitt och appar som helt ersätter Beacon Tower SaaS användargränssnitt för dina kunder. Du kan också integrera Beacon Tower SaaS direkt i ditt ERP- och produktionssystem.

Skala från PoC till företag
Beacon Tower är byggt för att vara kostnadseffektivt direkt från dina första uppkopplade enheter till tiotusentals anslutna IoT-enheter. Detta ger dig en plattform där du kan genomföra inledande pilotprojekt och fortsätta med den långsiktiga framtida lanseringen.
Beacon Tower skalar till hela din organisation och hanterar telemetridata från alla dina typer av enheter. Därför kan du använda Beacon Tower som din enda IoT-datainsamlingsplattform.
Använd ditt eget Azure-moln

Kör iPaaS i din egen Azure-prenumeration, eller låt oss hantera det åt dig. Det är ditt val!

Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
Ständigt uppdaterad

Vi utvecklar ständigt nya tjänster och funktioner för Beacon Tower. Om det är relevant för dig kommer vi också att hålla din iPaaS uppdaterad.

Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
Låga driftskostnader
Beacon Tower använder Azures omfattande komponent- och servicebibliotek för att påskynda utvecklingen och för att säkerställa att Beacon Tower baseras på de mest aktuella lösningarna som finns tillgängliga.
Genom att kontinuerligt utvärdera och integrera nya Azure-funktioner ser vi till att plattformen förblir modern, säker och kostnadseffektiv.
Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
Din plattform, din inställning
Vi tror att tiden har gått från era leverantörersperiod. Därför bestämmer du hur och med vem du ska utveckla, underhålla och stödja din Accelerator-plattform.
Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
365 support

Vi monitorerar och driftar din SaaS-lösning, och vi erbjuder också support och drift av din iPaaS som är skräddarsydd för dina specifika behov.

Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
Undvik Leverantörsinlåsning
Beacon Tower har inga egna hårdvaru- eller programvarukrav. Den kan anslutas till alla tillverkare av PLC:er, DCS, SCADA, ERP och MES, vilket ger maximal hårdvaru- och mjukvaruflexibilitet och förhindrar leverantörslinlåsning.
Beacon Towers grundläggande IoT-funktionalitet använder viktiga Microsoft Azure-komponenter, men vår flexibla arkitektur innebär att du till och med kan ersätta vår front-end med din egen.
Azure IoT Cloud and Edge Platform | Beacon Tower Accelerator Solutions
Passar ditt ekosystem

Ofta måste IIoT-lösningar noggrant passa in i ett befintligt ekosystem med användare, leverantörer och andra system. Med Beacon Tower iPaaS kan du flexibelt integrera dina IIoT-tjänster för att stödja just dina behov i din befintliga miljö.