IoT IoT-plattform för uppkopplade produkter

Värdeskapande:

Det kan finnas många anledningar att ansluta dina produkter till internet. Detta kan vara för att skaffa sig en fördel på din marknad eller kanske bara för att hålla jämna steg med konkurrensen. Det kan också vara för att kunna erbjuda nya tjänster eller använda data för förebyggande underhåll eller nya starkare tjänster för eftermarknaden.
Internetanslutning av dina produkter kan således vara för att få en konkurrensfördel, hänga med dina konkurrenter eller slå sig in i en annan bransch. Oavsett måste du noga tänka igenom kundupplevelsen av de nya tjänsterna och ditt interna fokus för att uppnå målen.

Utmaning:

Även om att välja rätt teknik och kommunikationsprotokoll kan vara en utmaning, är det endast det första steget i att skapa en IoT Produkt. Att välja eller utveckla en IoT-molnplattform är ofta svårare, eftersom den kompetens som krävs skiljer sig från den produktutveckling som du antagligen är expert på. Hur ser du till att plattformen inte bara hanterar 10 IoT-enheter utan också kan skalas ordentligt till 10 000? Hur ser du till att analys i realtid är tillräckligt snabb för dina behov? Plötsligt beror kvaliteten på dina produkter på drifttid och prestanda, vilket i sin tur beror på din IoT-molnplattform.

Hur Beacon Tower passar in:

Beacon Tower-arkitekturen bygger på många års erfarenhet av att bygga IoT-molnplattformar för uppkopplade produkter. Den erbjuder bl.a. flexibla alternativ för fjärrkontroll och övervakning, realtidsdata, regler och larm, affärsmodellering och ’white labeling’.
Genom att använda Beacon Tower kan du fokusera på din produktutveckling, samtidigt som vi ser till att Beacon Tower stödjer ditt företag i den riktning du vill utvecklas.

​Viktiga Beacon Tower-funktioner som möjliggör uppkopplade produkter

Regler och larm
Skapa regler som gäller direkt för strömmande realtidsdata. Reglerna kan antingen vara enkla tröskelvärden som utlöser larm när sensorvärden överstiger gränsvärden, eller komplexa regler baserade på flera olika sensorvärden och algoritmer.
Reglerna kan antingen starta åtgärder, utlösa larm eller generera nya signaler. Larmen kan ha olika nivåer och kan meddela olika användargrupper.
Administration av Assets och IoT-enheter
I vilken professionell IoT-plattform som helst är IoT-enhetshantering viktigt. I Beacon Tower använder vi avancerad skalbar enhetshantering som kan styra valfritt antal enheter och logiska tillgångar. Den stödjer uppdatering av firmware och hanterar egenskaper på enskilda enheter, på grupper eller på alla enheter av en viss typ, beroende på dina behov. Det kan också ge en fullständig översikt över vilka enheter som fungerar korrekt och vilka enheter som har tappat anslutningen eller beter sig avvikande.
Realtidsdata
Realtidshantering av telemetri är hjärtat i Beacon Towers signalbehandling. Det låter dig skapa regler som utlöser larm eller åtgärder inom millisekunder från mottagandet av signalen.
blank
Condition monitoring
Med hjälp av regler och telemetri i realtid för att visualisera utrustningens tillstånd i grafer kan du se trender, jämföra signaler och förstå dina tillgångar, samtidigt som du får aviseringar om något kritiskt händer. Du kan anpassa en instrumentpanel för varje typ av tillgång och för varje nod i nodhierarkin för att säkerställa att rätt information alltid är tillgänglig.
Business Modelling
Med asset-strukturen kan du skapa en exakt representation av din verklighet. Tillgångar kan representera en eller flera fysiska enheter (som en digital tvilling) och placeras i hierarkier för att modellera dina komplexa produkter eller geografiska representation. Detta ger dig möjlighet att strukturera modellen på ett sätt som förhåller sig till vad som verkligen är viktigt för ditt företag och dina kunders verksamhet.
Organisatoriska hierarkier
Beacon Tower har ett flexibelt hierarkiskt åtkomstsystem som ger dig, dina kunder och deras kunder tillgång till Beacon Tower. Du kan bestämma vilken nivå av autonomi dina kunder ska ha, dvs. om de ska hantera sin egna data, sina enheter och användare. Beacon Tower kan vara ”white labeled” i flera lager. Detta gör att du till exempel kan leverera Beacon Tower som en plattform för dina OEM-enheter.