IoT-platform til industri 4.0 og moderne produktion

Værdiskabelse:

At få data fra smarte produktionslinjer og produktionsmiljøer er ikke noget revolutionerende og har altid været en vigtig faktor for at drive en effektiv produktion i årevis. Mens produktionsdata ofte er tilgængelige, bliver maskintilstand og ydeevne ikke altid visualiseret på samme måde. Ved at indsamle og præsentere disse data visuelt giver det jer mulighed for, for det første at forstå, hvorfor der opstår problemer, men også senere at forudsige dem før de sker. Ved at kombinere produktionsdata og maskinovervågning kan I øge produktionsydelsen og reducere stop.

Udfordring:

Mens produktionsplanlægningssystemer (MES) har eksisteret i lang tid, er de normalt dyre at anskaffe og opsætte. Og ofte fokuserer de på produktionsdata og ikke på maskinens tilstand. De nødvendige data er normalt tilgængelige via PLC’er eller kan let måles med eftermonterede sensorer, men der er ingen god måde at indsamle og kombinere disse data på. Maskinleverandører har også en tendens til at have gode platforme til dataindsamling, men med en produktionslinje med udstyr fra flere forskellige leverandører hjælper disse normalt ikke.

Sådan passer Beacon Tower ind:

Beacon Tower, der er uafhængigt af jeres automationssystemer, giver jer mulighed for at strukturere alle typer data fra jeres fabrik – enten direkte fra sensorer, edge-gateways, andre cloud-platforme, MES eller gennem jeres SCADA eller sågar direkte fra PLC’erne.

Beacon Tower anvender Azure IoT Edge, hvis I vil have en edge gateway til lokal data-opsamling og behandling. Vi bruger integrationsværktøjer, der let giver os mulighed for at indsamle data fra de gængse industrielle protokoller og grænseflader. Ved at bruge vores assetstruktur og hierarki kan vi modellere jeres produktionsmiljø i flere lag for at sikre, at datastrukturen understøtter produktionen.

Beacon Tower funktioner der understøtter industri 4.0

Assethierarkier

Med assets kan I oprette en nøjagtig repræsentation af jeres produktion. Assets kan repræsentere en eller flere fysiske enheder eller maskiner og placeres i hierarkier for f.eks. at modellere jeres produktion og geografiske opsætning. Dette giver jer mulighed for at modellere, hvad der virkelig er vigtigt for jeres eller jeres kunders forretning.

Uafhængigt af OT (automationsteknologi)

Beacon Tower har ingen proprietære hardware- eller softwarekrav. Den kan oprette forbindelse til alle producenter af PLC’er, DCS, SCADA, ERP og MES og giver hermed maksimal hardware- og softwarefleksibilitet og forhindrer leverandør lock-in.
Beacon Towers basale IoT-funktionalitet udnytter centrale Microsoft Azure-komponenter, men vores fleksible arkitektur betyder, at I endda kan udskifte vores front-end med jeres on-premise, AWS, Google eller enhver anden løsningsform I måtte vælge.

Regler og alarmer

Opret regler, der anvendes direkte på streaming realtidsdata. Reglerne kan enten være enkle tærskelværdier der udløser alarmer, når sensorværdier trigger reglen, eller komplekse regler baseret på flere forskellige sensorværdier og algoritmer.
Reglerne kan enten starte handlinger, udløse alarmer eller generere nye signaler. Alarmerne kan have varierende niveauer og kan underrette forskellige brugergrupper.

blank
Edge computing

Beacon Tower har indbygget support af IoT edge-enheder. Dette betyder, at I kan flytte følsomme og tidskritiske operationer til jeres lokale edge-enheder, mens I stadig bevarer fordelene ved en cloudbaseret dataindsamling. I kan enten inkorporere jeres egne edge-enheder eller gøre brug af Beacon Tower-integreret edge-software.

Digital twin

Beacon Tower Digital Twin er en softwarepræsentation af et fysisk asset og en lokation designet til at detektere, forudsige og optimere fysisk adfærd.

Security

Beacon Towers securitystruktur muliggør sikker adgang for IoT-enheder, API’er og kunder. Beacon Tower bygger på Azure security teknologier med multifaktor autentificeringsservices, der har zero-trust og har sikre forbindelser til alle IoT-enheder.
Der anvendes Azure 24/7 securityovervågning og Azure Cloud-administrerede tjenester.

Hvordan kommer vi i gang med industri 4.0?

01

Forbindelse

Opret forbindelsen mellem industrimaskiner og de digitale systemer. Beacon Tower understøtter alle gængse industrielle kommunikationsprotokoller. For at få data fra produktionen og ud på internettet kan der for eksempel også benyttes sikre trådløse teknologier så som Sigfox, som er en beskyttet, ultra-smalbånds trådløs teknologi og en netværkstjenesteudbyder; Sigfox implementerer og vedligeholder sit eget netværk. Andre relevante forbindelsesmuligheder inkluderer LoRaWAN, NB-IoT, Bluetooth LE (BLE), LTE Cat 0 og Wi-Fi. Beacon Tower tilbyder også Edge teknologi som imødekommer de specifikke krav, der er forbundet med at trække data ud fra komplekse industrielle aktiver idet vi understøtter et bredt sæt industrielle protokoller, der spænder fra ældre SCADA- og industribusser til mere moderne OPC UA-kommunikationsprotokoller.

02

Sikkerhed

Beacon Tower beskytter IoT-enheder og data mod angreb. IoT-enheder genererer ofte kritiske oplysninger om virksomhedsdrift og kunder og overfører disse data ved hjælp af specialprotokoller til lokale gateways og derefter over internettet. I det industrielle scenarie bringer IoT internetforbindelse ud til fabrikker, maskiner og kritisk infrastruktur, der traditionelt ikke har været forbundet. Beacon Tower indeholder sikkerhedskomponenter for at sikre devicegyldighed, netværksforbindelse, softwareopgraderinger, godkendelse, identitets- og adgangsstyring og forebyggelse af datatab.

04

Analyser

Beacon Tower omdanner data til rettidig, relevant indsigt og handling. Beacon Tower er optimeret til mange sensorer, der indfanger og genererer tidsseriedata mange i minuttet eller endda i realtid. Sensorerne kan også indfange indsigt fra lyd- og videosensorer, der leverer større mængde data. Beacon Tower understøtter tidsserieanalyse, herunder datafiltrering og streaming-analyse til at overvåge data i realtid og avanceret analyse for at udtrække skjulte mønstre og indsigt fra den lagrede data.

03

Administration

Hvordan får vi kontrol over processen fra levering og installation, vedligeholdelse og drift af sensorer og IoT-enheder? Beacon Tower er designet til at styre tusindvis eller endda titusinder af tilsluttede enheder til at måle tilstande så som tryk, flow, temperatur eller vibrationer. Vi gør industrielle interessenter i stand til at forenkle processen med at konfigurere, klargøre og igangsætte driften af IoT-enheder. Vi tilbyder en række muligheder for at understøtte overvågning, test, opdatering og fejlfinding af IoT-enheder og tilknyttede softwaresystemer.

05

Byg

Opret applikationer og integrer med virksomhedssystemer. De mange industrielle IoT-brugsscenarier kræver softwareintegration og API’er til at understøtte de relevante forretningsprocesser og applikationer. Beacon Tower gør det muligt for udviklere nemt at skrive kode, forretningsregler og datastyringsfunktioner integreret med IoT-forbindelse, sikkerhed og administrationsmuligheder. Udviklingsværktøjer, scriptværktøjer, API-links og API-styringsværktøjer er designet til at integrere med virksomhedsapplikationer. Beacon Tower hjælper også med at omdanne industri- eller teknologispecifikke dataelementer og datamodeller til et normaliseret format ved at give udviklere adgang til en række API’er der giver 3. parts udviklere frit valg af udviklingsværktøjer og programmeringssprog.