IoT-platform til IoT-produkter

Værdiskabelse:

Der kan være mange grunde til at internetopkoble jeres industrielle produkter. Det kan være for at få en væsentlig fordel på jeres marked eller måske blot for at holde trit med konkurrencen. Det kan også være en mulighed for at tilbyde nye tjenester eller bruge data til forebyggende vedligeholdelse eller nye stærkere services til eftermarkedet.
Internettilslutning af jeres produkter kan altså være én brik til at få en konkurrencemæssig fordel eller det kan danne grundlaget for en revolution i jeres branche. Uanset hvad skal I nøje gennemtænke den kundemæssige oplevelse af de nye services og jeres interne fokus for at opnå netop disse mål.

Udfordring:

Selvom det kan være en udfordring at vælge den rigtige teknologi og kommunikationsprotokol, er det ofte det første skridt. At vælge eller udvikle en IoT-cloud platform er ofte sværere, da den påkrævede ekspertise er meget forskellig fra den produktudvikling som I sikkert er eksperter i. Hvordan sikrer I jer at platformen ikke bare håndterer 10 IoT-enheder, men også kan skaleres ordentligt til 10.000? Hvordan sikrer I, at realtidsanalyser er hurtige nok til jeres behov? Pludselig afhænger kvaliteten af jeres produkter af oppetid og ydeevne som igen afhænger af jeres IoT-cloud platform.

Sådan passer Beacon Tower ind:

Beacon Tower arkitekturen er baseret på mange års erfaring med at opbygge IoT-cloud platforme til IoT-produkter. Den tilbyder bl.a. fleksible muligheder for fjern-styring og overvågning, realtidsdata, regler og alarmer, forretningsmodellering og ‘white labelling’.

Ved at bruge Beacon Tower kan I fokusere på jeres produktudvikling, mens vi sikrer at Beacon Tower understøtter jeres forretning i den retning, I vil udvide den.

​Beacon Tower funktioner der understøtter IoT-produkter

 

Regler & alarmer

Opret regler, der anvendes direkte på streaming realtidsdata. Reglerne kan enten være enkle tærskelværdier der udløser alarmer, når sensorværdier trigger reglen, eller komplekse regler baseret på flere forskellige sensorværdier og algoritmer.
Reglerne kan enten starte handlinger, udløse alarmer eller generere nye signaler. Alarmerne kan have varierende niveauer og kan underrette forskellige brugergrupper.

Condition monitoring

Brug af regler og realtidstelemetri til at visualisere udstyrets tilstand i grafer giver jer mulighed for at se tendenser, sammenligne signaler og forstå jeres assets, mens I får beskeder, hvis der sker noget kritisk. I kan tilpasse et dashboard til hver type asset og for hver node i nodehierarkiet for at sikre, at de rigtige oplysninger altid er tilgængelige.

Asset & IoT-enhedsadministration

I enhver professionel IoT-platform er IoT-enhedsadministrationen væsentlig. I Beacon Tower bruger vi en avanceret skalérbar enhedshåndtering, der kan styre et hvilket som helst antal enheder og logiske assets. Det understøtter opdatering af firmware og håndterer egenskaber på enkelte enheder, på grupper eller på alle enheder af en bestemt type, afhængigt af dine behov. Det kan også give et komplet overblik over, hvilke enheder der fungerer korrekt, og hvilke enheder der har mistet forbindelsen eller opfører sig uregelmæssigt.

Forretningsmodellering
Assets kan struktureres i ‘nodehierarkier’, så I kan modellere Beacon Tower efter jeres forretning. Modellér jeres assets efter f.eks. geografisk placering, kunder eller asset-egenskaber – eller dem alle – og understøt dermed forskellige roller i jeres organisation.
Telemetri i realtid

Realtids telemetri-behandling er kernen i Beacon Towers signalbehandling. Det giver jer mulighed for at oprette regler, der udløser alarmer eller handlinger inden for millisekunder fra modtagelse af signalet.

Organisationshierarkier
Beacon Tower har et fleksibelt hierarkisk adgangssystem, der giver jer, jeres kunder og deres kunder adgang til Beacon Tower. I kan bestemme, hvilket niveau af autonomi jeres kunder skal have, dvs. om de skal administrere deres egne data, enheder og brugere.
Beacon Tower kan yderligere være ’white labelled’ i flere lag. Dette giver jer muligheder for at levere Beacon Tower som en platform til jeres produkter.

Kritiske udfordringer i forbindelse med IoT-produkter

 

01

​Data realitetscheck

Forstå de data, der skal indsamles eller allerede bliver indsamlet. Hvordan opretter vi sikker forbindelse til produktet? Hvad måler de indsamlede data faktisk, og hvad er dets detaljeringsgrad og præcision?

02

Berig data

Kortlæg andre data der er relevante. Dette kan være både internt (f.eks. historiske forbrugerdata eller data fra jeres kunder) og eksterne data (f.eks. vejrdata, energipriser eller trafikinformation).

04

Kvalificér og kvantificér

Forstå mulighederne. Er de baseret på rå eller aggregerede data? Er de baseret på realtidsanalyse, eller er de afhængige af historiske data? Det kræver også et valg af analytisk metode (f.eks. kan machine learning være en mulighed?). Disse valg definerer den nødvendige arkitektur og infrastruktur.

03

Identificér muligheder

Identificér muligheder baseret på de tilgængelige data. Dette er den svære del og kræver en innovativ tilgang eller en god forståelse af andre casestudier. Her er det afgørende punkt at huske, at ikke alle muligheder vil være revolutionerende. Det er normalt lettere at starte med noget simpelt, der er let at forstå.

05

​Data collection

Beslut hvilke data der skal indsamles, og i hvilken form de skal gemmes. At beslutte, hvilke data der er relevante at gemme, er vigtigt for ikke at blive overvældet senere hen. Bør nogle data kun analyseres i realtid og derefter kasseres? Er nogle data kun værdifulde, når de er indsamlede? Hvor længe er data nyttige?