IoT-platform til IoT-produkter

Værdiskabelse:

Der kan være mange grunde til at internetopkoble jeres industrielle produkter. Det kan være for at få en væsentlig fordel på jeres marked eller måske blot for at holde trit med konkurrencen. Det kan også være en mulighed for at tilbyde nye tjenester eller bruge data til forebyggende vedligeholdelse eller nye stærkere services til eftermarkedet.
Internettilslutning af jeres produkter kan altså være én brik til at få en konkurrencemæssig fordel eller det kan danne grundlaget for en revolution i jeres branche. Uanset hvad skal I nøje gennemtænke den kundemæssige oplevelse af de nye services og jeres interne fokus for at opnå netop disse mål.

Udfordring:

Selvom det kan være en udfordring at vælge den rigtige teknologi og kommunikationsprotokol, er det ofte det første skridt. At vælge eller udvikle en IoT-cloud platform er ofte sværere, da den påkrævede ekspertise er meget forskellig fra den produktudvikling som I sikkert er eksperter i. Hvordan sikrer I jer at platformen ikke bare håndterer 10 IoT-enheder, men også kan skaleres ordentligt til 10.000? Hvordan sikrer I, at realtidsanalyser er hurtige nok til jeres behov? Pludselig afhænger kvaliteten af jeres produkter af oppetid og ydeevne som igen afhænger af jeres IoT-cloud platform.

Sådan passer Beacon Tower ind:

Beacon Tower arkitekturen er baseret på mange års erfaring med at opbygge IoT-cloud platforme til IoT-produkter. Den tilbyder bl.a. fleksible muligheder for fjern-styring og overvågning, realtidsdata, regler og alarmer, forretningsmodellering og ‘white labelling’.

Ved at bruge Beacon Tower kan I fokusere på jeres produktudvikling, mens vi sikrer at Beacon Tower understøtter jeres forretning i den retning, I vil udvide den.

 

Beacon Tower funktioner der understøtter IoT-produkter

 

Regler & alarmer
Opret regler, der anvendes direkte på streaming realtidsdata. Reglerne kan enten være enkle tærskelværdier der udløser alarmer, når sensorværdier trigger reglen, eller komplekse regler baseret på flere forskellige sensorværdier og algoritmer.
Reglerne kan enten starte handlinger, udløse alarmer eller generere nye signaler. Alarmerne kan have varierende niveauer og kan underrette forskellige brugergrupper.
Asset & IoT-enhedsadministration
I enhver professionel IoT-platform er IoT-enhedsadministrationen væsentlig. I Beacon Tower bruger vi en avanceret skalérbar enhedshåndtering, der kan styre et hvilket som helst antal enheder og logiske assets. Det understøtter opdatering af firmware og håndterer egenskaber på enkelte enheder, på grupper eller på alle enheder af en bestemt type, afhængigt af dine behov. Det kan også give et komplet overblik over, hvilke enheder der fungerer korrekt, og hvilke enheder der har mistet forbindelsen eller opfører sig uregelmæssigt.
Telemetri i realtid
Realtids telemetri-behandling er kernen i Beacon Towers signalbehandling. Det giver jer mulighed for at oprette regler, der udløser alarmer eller handlinger inden for millisekunder fra modtagelse af signalet.
Condition monitoring
Brug af regler og realtidstelemetri til at visualisere udstyrets tilstand i grafer giver jer mulighed for at se tendenser, sammenligne signaler og forstå jeres assets, mens I får beskeder, hvis der sker noget kritisk. I kan tilpasse et dashboard til hver type asset og for hver node i nodehierarkiet for at sikre, at de rigtige oplysninger altid er tilgængelige.
Forretningsmodellering
Assets kan struktureres i ‘nodehierarkier’, så I kan modellere Beacon Tower efter jeres forretning. Modellér jeres assets efter f.eks. geografisk placering, kunder eller asset-egenskaber – eller dem alle – og understøt dermed forskellige roller i jeres organisation.
Organisationshierarkier
Beacon Tower har et fleksibelt hierarkisk adgangssystem, der giver jer, jeres kunder og deres kunder adgang til Beacon Tower. I kan bestemme, hvilket niveau af autonomi jeres kunder skal have, dvs. om de skal administrere deres egne data, enheder og brugere.
Beacon Tower kan yderligere være ’white labelled’ i flere lag. Dette giver jer muligheder for at levere Beacon Tower som en platform til jeres produkter.

Hvordan kommer vi i gang med IoT-produkter?

01

​Start

Teknologidiskussioner har normalt en tendens til at komme tidligt op, men det er i det mindste lige så vigtigt at også, når den første idé om at forbinde et nyt eller eksisterende produkt, identificere og evaluere brugsscenarierne & produktværdien med det mål at skabe en reel business case. Hvis jeres virksomhed ikke har lanceret IoT-produkter før, skal I også evaluere indvirkningen på organisationen. Kan den eksisterende salgs- og supportorganisation klare dette inden for deres eksisterende processer? Ofte bringer et IoT-produkt nye udfordringer, som I skal være forberedte til.

01

Vi hjælper med udvikling af business case

Vi hjælper jer igennem de indledende faser af produktudviklingen og vi inddrager værdifulde erfaringer fra tidligere produkter og virksomheder vi har assisteret på deres IoT-rejse. Vi hjælper jer med at identificere hvilke brugsscenarier, der giver mest værdi, hvilke elementer I ikke må undvære I jeres business case og vi giver også et nøjagtigt estimat over, hvad jeres cloudplatform vil koste. Alt for at sikre, at I kan tage en informeret første beslutning inden I går i gang med væsentlige udviklingsomkostninger.

02

Pilot og indledende lancering

Vi anbefaler at I kører et Proof-of-Concept og pilot, som I kan bruge til at reducere eller fjerne høj-risiko udfordringer med. Ved at identificere disse, kan I sikre jer, at I ikke kører den forkerte kurs for længe. Det er vigtigt at være i stand til at teste produkter, brugsscenarier og teknologi uden en stor investering og for lang tidshorisont. En ordentlig PoC og pilot skal sikre, at produktlanceringen bliver vellykket.

02

Beacon Tower sikrer en effektiv pilot

Sammen identificerer vi de vigtigste risikoområder, der skal testes for at sikre, at det endelige produkt får succes. Ved at bruge Beacon Tower kan I få en PoC og pilot i gang på et par dage. Og vi kan hurtigt tilpasse og ændre løsningen baseret på nye fund i PoC’en undervejs.

03

Skalering

Opskalering betyder normalt, at jeres produktlancering var vellykket, og at I nu skal opskalere jeres løsning, undertiden eksponentielt med hensyn til ydeevne og support til diverse brugsscenarier. Produktet er sandsynligvis ret godt testet nu, men nu er det jeres valg og implementering af platform der bliver testet. At have valgt den forkerte platform på dette stadie kan vise sig katastrofalt, da jeres produkter pludseligt kan begynde at fungere uregelmæssigt og uforudsigeligt, hvis jeres platform ikke kan klare belastningen.

03

Beacon Tower hjælper jer med at skalere

Beacon Tower’s arkitektur, funktioner og infrastruktur er designet til at kunne skaleres fra nogle få enheder til flere tusinder. Ikke kun fra et kapacitetsmæssigt synspunkt, men også ved at levere funktionalitet, som I muligvis først har brug for i en enterprise udrulning. Dette giver Beacon Tower mulighed for at følge jer gennem hele jeres IoT-rejse. Vi udfører regelmæssige tests af alle komponenter og gør brug af Microsoft Azures funktioner for at sikre, at Beacon Tower nemt kan skaleres. Vi overvåger alle jeres tjenester for tidligt at identificere uregelmæssigheder og justere dem, før de forårsager problemer, både i PoC og efter lancering.