Data Warehouse platform til energi- og forsyningssektoren

Værdiskabelse:

Med overgangen til grøn og vedvarende energi har energi- og forsyningssektoren, uanset om det er vandforsyning, fjernvarme eller strøm, mange spændende og nødvendige udfordringer foran sig.
Der er mange brugssituationer i den fremtidige energi- og forsyningsindustri, såsom smart grids og micro grids, power-to-x, varmepumpesystemer, smarte bygningsautomationssystemer, intelligent fjernvarme osv. Det, de alle har til fælles i en IoT-kontekst, er at de hviler på et stærkt grundlag af realtidsdata og ofte har brug for at integrere med andre interessenters systemer.

Udfordring:

IoT-cloud platforme til energi- og forsyningssektoren kræver at der kan indsamles data fra et stort udvalg af forskellige IoT-enheder, der ofte er lavet af forskellige leverandører og har forskellige ejere.
Nogle data skal deles med partnere, mens andre data er følsomme og er underlagt streng adgangskontrol.
Dette kræver en fleksibel og potent platform, der muliggør fleksibel integration med en streng kontrol af, hvem der har adgang til hvad.

 Sådan passer Beacon Tower ind:

Beacon Tower er en Data Warehouse platform til energi- og forsyningssektoren, da den har en avanceret adgangskontrol, der gør det muligt for ejeren af systemer og IoT-enheder og tilhørende data at dele data sikkert med hvem de vil.
Ethvert antal aktører kan have systemer og sensorer på platformen og enten dele eller få data via selve Beacon Tower platformen eller gennem de forskellige API´er.
Dette betyder, at data kan sendes til større Data Lakes eller til andre platforme, så Beacon Tower kan fungere som en komplet dataplatform for en energi- og forsyningssektor eller som en del af en.

Beacon Tower funktioner der understøtter energi- og forsyningssektoren:

 

Tilpasses jeres forretning

Assets kan struktureres i ‘nodehierarkier’, så I kan modellere Beacon Tower efter jeres forretning. Modellér jeres assets efter f.eks. geografisk placering, kunder eller asset-egenskaber – eller dem alle – og understøt dermed forskellige roller i jeres organisation.

Beacon Tower kan yderligere være ’white labelled’ i flere lag. Dette giver jer mulighed for at levere Beacon Tower som en platform til jeres produkter.

Condition monitoring

Realtids telemetri-behandling er kernen i Beacon Towers signalbehandling. Det giver jer mulighed for at oprette regler, der udløser alarmer eller handlinger inden for millisekunder fra modtagelse af signalet.
Brug af regler og realtidstelemetri til at visualisere udstyrets tilstand i grafer giver jer mulighed for at se tendenser, sammenligne signaler og forstå jeres assets, mens I får beskeder, hvis der sker noget kritisk. I kan tilpasse et dashboard til hver type asset og for hver node i nodehierarkiet for at sikre, at de rigtige oplysninger altid er tilgængelige.

Asset & IoT-enhedsadministration

I enhver professionel IoT-platform er IoT-enhedsadministrationen væsentlig. I Beacon Tower bruger vi en avanceret skalérbar enhedshåndtering, der kan styre et hvilket som helst antal enheder og logiske assets. Det understøtter opdatering af firmware og håndterer egenskaber på enkelte enheder, på grupper eller på alle enheder af en bestemt type, afhængigt af dine behov. Det kan også give et komplet overblik over, hvilke enheder der fungerer korrekt, og hvilke enheder der har mistet forbindelsen eller opfører sig uregelmæssigt.

blank
Dataintegration

Beacon Tower kan indsamle data fra enhver devicetype eller datakilde. I kan gøre brug af enkeltstående IoT-enheder eller gateways med flere perifere enheder, der kan styres direkte af Beacon Tower. I kan også integrere netværkstjenester eller ’device clouds’ fra andre udbydere, så Beacon Tower kan være jeres centrale lager for alle IoT-data. Vi kan hjælpe jer med at integrere til ældre systemer, hvor proxyservere eller applikationer er nødvendige for at bringe data ind i Beacon Tower uden at ændre de ældre systemer.

Machine learning

Beacon Tower er forberedt til machine learning og kan levere data fra telemetri-lageret eller direkte fra realtids telemetristrømmen til tidskritiske algoritmer. Brug enten jeres egen machine learning-platform, eller gør brug af vores AI / machine learning-partnere.

Organisationshierarkier

Beacon Tower har et fleksibelt hierarkisk adgangssystem, der giver jer, jeres kunder og deres kunder adgang til Beacon Tower. I kan bestemme, hvilket niveau af autonomi jeres kunder skal have, dvs. om de skal administrere deres egne data, enheder og brugere.

Hvordan kommer vi i gang med et Data Warehouse til energi- og forsyningssektoren?

01

​Start

Forsyningssektoren er kompleks fra et IoT-perspektiv, da aktørerne kommer fra meget forskellige verdenshjørner. Nogle er i den offentlige sektor hvor udfordringen er at få koblet nye energikilder og deres tilhørende data til, andre aktører oplever et stigende pres fra lovgivere om at levere nye tjenester til støtte for den grønne omstilling, mens andre konkurrerer om kundernes gunst. I sidste ende handler det om at forbinde forskellige systemer og et stort antal enheder med omkostningseffektivitet, pålidelighed og lav vedligeholdelse højt på dagsordenen. Der er masser af tekniske og organisatoriske udfordringer, når IoT-løsninger skal lanceres inden for forsyningssektoren; hvilken connectivity-teknologi skal bruges, hvilke teknologivalg er fremtidssikre, og hvordan forhindrer vi, at vi bliver for afhængige af leverandører?

01

Hvordan vi kan hjælpe med at designe løsningen

For at reducere antallet af usikkerheder kan Beacon Tower være den Data Warehouse platform, der kan integreres med jeres aktuelle såvel som fremtidige systemer og enheder. Ved at have et veldesignet API og integrationslag kan vi også gøre integrationer med andre systemer eller aktører meget enklere. Dette giver jer mulighed for at for at fokusere på værdiskabelsen af data f.eks. inden for produktionsoptimering, forecasting, rapportering og lækagedetektion.

02

Teknologi og indledende piloter

Normalt køres og skaleres flere piloter undervejs i et projekt, da risici og usikkerheder fjernes og designet så iterativt kan færdiggøres. Først starter det med validering af teknologivalg og software. Derefter køres tests i mindre skala i den virkelige verden og slutter ofte med en reel udrulning til en delmængde af brugerne. Selvom det selvfølgelig er vigtigt, at testene lykkes, er det lige så vigtigt, at de forskellige tests er designet korrekt og fjerner de risici, der stadig er til stede.

02

Hvordan Beacon Tower sikrer en effektiv pilot

Beacon Tower kan tilbyde en omkostningseffektiv løsning til integration af et par systemer eller et lille antal enheder, der kun tager et par dage at integrere. I kan hurtigt komme i gang, og når I skalerer jeres tests, fjerner Beacon Tower platformen Data Warehouse som et potentielt problem, da det er en velafprøvet platform og I bevarer alle muligheder for unik tilpasning og integration.

03

​Udrulning

I udrulningen til adskillige produktionssystemer og potentielt til tusinder eller endda hundreder af tusinder af enheder, er der hvor pålideligheden og skalérbarheden af løsningen straks testes. Eventuelle performanceproblemer eller flaskehalse vil straks føre til problemer og en forsinket udrulning. Det er også nu, at eventuelle omkostningsestimater skal stå deres prøve for om de omfatter den påkrævede vedligeholdelse og support og at der således ikke bruges mere tid end forventet.

03

Hvordan Beacon Tower gør udrulningen mindre stressende

Beacon Towers kapacitet og performance bliver kontinuerligt testet og har flere muligheder til at styre højere belastninger end initielt forventet. Det giver en omkostningsmodel, der er let skalérbar og som ikke giver overraskelser undervejs. Vores værktøjer til at overvåge platformen og individuelle enheder giver jer mulighed for at holde øje med alt i den kritiske periode under den første udrulning.