IoT-cloud platform til energi- og forsyningssektoren

Værdiskabelse:

Med overgangen til grøn og vedvarende energi har energi- og forsyningssektoren, uanset om det er vandforsyning, fjernvarme eller strøm, mange spændende og nødvendige udfordringer foran sig.
Der er mange brugssituationer i den fremtidige energi- og forsyningsindustri, såsom smart grids og micro grids, power-to-x, varmepumpesystemer, smarte bygningsautomationssystemer, intelligent fjernvarme osv. Det, de alle har til fælles i en IoT-kontekst, er at de hviler på et stærkt grundlag af realtidsdata og ofte har brug for at integrere med andre interessenters systemer.

Udfordring:

IoT-cloud platforme til energi- og forsyningssektoren kræver at der kan indsamles data fra et stort udvalg af forskellige IoT-enheder, der ofte er lavet af forskellige leverandører og har forskellige ejere.
Nogle data skal deles med partnere, mens andre data er følsomme og er underlagt streng adgangskontrol.
Dette kræver en fleksibel og potent platform, der muliggør fleksibel integration med en streng kontrol af, hvem der har adgang til hvad.

Sådan passer Beacon Tower ind:

Beacon Tower er en IoT-cloud platform til energi- og forsyningssektoren, da den har en avanceret adgangskontrol, der gør det muligt for ejeren af IoT-enheder og tilhørende data at dele information om IoT-enhed og data sikkert med hvem de vil.
Ethvert antal aktører kan have sensorer på platformen og enten dele eller få data via selve Beacon Tower platformen eller gennem de forskellige API´er.
Dette betyder, at data kan sendes til større Data Lakes eller til andre platforme, så Beacon Tower kan fungere som en komplet IoT-dataplatform for en energi- og forsyningssektor eller som en del af en.

​​Beacon Tower funktioner der understøtter energi- og forsyningssektoren:

 

Tilpasses jeres forretning

Assets kan struktureres i ‘nodehierarkier’, så I kan modellere Beacon Tower efter jeres forretning. Modellér jeres assets efter f.eks. geografisk placering, kunder eller asset-egenskaber – eller dem alle – og understøt dermed forskellige roller i jeres organisation.
Beacon Tower kan yderligere være ’white labelled’ i flere lag. Dette giver jer mulighed for at levere Beacon Tower som en platform til jeres produkter.

Dataintegration

Beacon Tower kan indsamle data fra enhver devicetype eller datakilde. I kan gøre brug af enkeltstående IoT-enheder eller gateways med flere perifere enheder, der kan styres direkte af Beacon Tower. I kan også integrere netværkstjenester eller ’device clouds’ fra andre udbydere, så Beacon Tower kan være jeres centrale lager for alle IoT-data. Vi kan hjælpe jer med at integrere til ældre systemer, hvor proxyservere eller applikationer er nødvendige for at bringe data ind i Beacon Tower uden at ændre de ældre systemer.

Condition monitoring

Realtids telemetri-behandling er kernen i Beacon Towers signalbehandling. Det giver jer mulighed for at oprette regler, der udløser alarmer eller handlinger inden for millisekunder fra modtagelse af signalet.
Brug af regler og realtidstelemetri til at visualisere udstyrets tilstand i grafer giver jer mulighed for at se tendenser, sammenligne signaler og forstå jeres assets, mens I får beskeder, hvis der sker noget kritisk. I kan tilpasse et dashboard til hver type asset og for hver node i nodehierarkiet for at sikre, at de rigtige oplysninger altid er tilgængelige.

Machine learning
Beacon Tower er forberedt til machine learning og kan levere data fra telemetri-lageret eller direkte fra realtids telemetristrømmen til tidskritiske algoritmer. Brug enten jeres egen machine learning-platform, eller gør brug af vores AI / machine learning-partnere.
Asset & IoT-enhedsadministration

I enhver professionel IoT-platform er IoT-enhedsadministrationen væsentlig. I Beacon Tower bruger vi en avanceret skalérbar enhedshåndtering, der kan styre et hvilket som helst antal enheder og logiske assets. Det understøtter opdatering af firmware og håndterer egenskaber på enkelte enheder, på grupper eller på alle enheder af en bestemt type, afhængigt af dine behov. Det kan også give et komplet overblik over, hvilke enheder der fungerer korrekt, og hvilke enheder der har mistet forbindelsen eller opfører sig uregelmæssigt.

Organisationshierarkier

Beacon Tower har et fleksibelt hierarkisk adgangssystem, der giver jer, jeres kunder og deres kunder adgang til Beacon Tower. I kan bestemme, hvilket niveau af autonomi jeres kunder skal have, dvs. om de skal administrere deres egne data, enheder og brugere.

Kritiske udfordringer for energi- og forsyningssektoren

 

01

Provisionering og administration

Hvordan får vi kontrol over processen fra levering og installation til vedligeholdelse og drift af sensorer og IoT-enheder? Beacon Tower er designet til at styre tusindvis eller endda titusinder af tilsluttede enheder der hver især måler tilstande så som tryk, flow, temperatur eller vibrationer. Vi gør energi- og forsyningssektorens interessenter i stand til at forenkle processen med at konfigurere, klargøre og igangsætte driften af IoT-enheder. Vi tilbyder en række muligheder for at understøtte overvågning, test, opdatering og fejlfinding af IoT-enheder og tilknyttede softwaresystemer.

02

Integration

Integrér med eksisterende systemer. De mange forskellige use-cases stiller krav om fleksibel softwareintegration og API’er til at understøtte relevante og fremtidige applikationer. Beacon Tower gør det nemt for udviklere at lave integrationer, nye forretningsregler og integrere med IoT-enhederne sikkert og effektivt. Udviklingsværktøjer, scriptværktøjer, API-links og API-styringsværktøjer er alle designet til at integrere med andre applikationer. Beacon Tower hjælper også med at omdanne industri- eller teknologispecifikke dataelementer og datamodeller til et normaliseret format ved at give udviklere en række API’er som giver fuld frihed vedr. valg af udviklingsværktøjer og programmeringssprog.

04

Smart- og micro grids

Beacon Tower er designet med erfaring fra flere Smart- og Micro Grids-løsninger i tankerne. Et Micro Grid er et system, der inkluderer flere forbrugende enheder og distribuerede energikilder, der kan drives parallelt med det bredere forsyningsnet eller som et lille uafhængigt forsyningssystem. Det øger fleksibiliteten generelt ved at have distribuerede produktioner, øger effektiviteten med reducerede transmissionslængder og giver lettere integration af alternative energikilder. Et Smart Grid er et moderniseret forsyningsnet, der bruger informations- og kommunikationsteknologi til at indsamle information og agere på denne, såsom information om leverandør- og forbrugeradfærd, på en automatisk måde for at forbedre effektiviteten, pålideligheden, økonomien og bæredygtigheden i produktionen og distributionen af forsyningen.

03

​Analyse af big data

Sensorer kan generere enorme datasæt, der skal analyseres og behandles for at implementere intelligente energi- & forsyningstjenester. Dataanalyse er centralt, så dataindsamling og dataudnyttelse er nøglegenskaber. Beacon Tower omdanner data til rettidig og relevant indsigt og handling. Beacon Tower er optimeret til mange sensorer, der genererer regelmæssige eller realtids tidsseriedata. Beacon Tower kan også integrere lyd- og videosensorer. Beacon Tower har gode analysefunktioner, herunder datafiltrering og streaming-analyse til at overvåge data i realtid og avanceret analyse for at udtrække skjulte mønstre og indsigt fra IoT-data.