Case

Goodvalley

Monitorering av hälsa och förhållande

Mål

Monitorering av grisars hälsa och förhållande i svinstior

Den danska grisuppfödaren Goodvalley, med en miljardomsättning i Polen, Ukraina och Ryssland, vill digitalisera hela deras produktionskedja från svinstiorna till kyldisken. Målet är att minska sjukdomar och öka effektiviteten. Bolaget hade en omsättning på 2,12 miljarder SEK 2019 och har över 2300 anställda.

Översikt

Företaget hade en omsättning på 1,56 miljarder DKK 2019 och sysselsätter cirka 2 300 personer i Polen, Ryssland och Ukraina. I Danmark finns endast sex anställda i stabsfunktionerna på huvudkontoret i Köpenhamn och Goodvalley behöver ha en enkel och uppdaterad bild av hela verksamheten samt kunna djupdyka i verksamhetsintresseområden.

Äger hela värdekedjan

Goodvalley är certifierat CO2-neutralt av tyska TÜV, och det har uppnåtts bl.a. genom produktion av el för egen förbrukning via förgasning av restavfall från grisproduktion i nio biogasanläggningar.

Goodvalley äger hela värdekedjan från foderproduktion på 42 000 hektar mark i de tre produktionsländerna till slakterierna och cirka 43 000 djur alla dagar på året.

Samla, normalisera och konsolidera olika datakällor

Goodvalley använder många olika lösningar för datainsamling i sin drift, men de olika leverantörerna av system och appar är i många fall inte integrerade. Goodvalley har därför använt Beacon Tower som sin allmänna IoT-plattform för datainsamling som är ’hårdvaruagnostisk’ – dvs. som back-end för att samla in data från alla typer av sensorer, maskiner eller annan hårdvara i deras drift från vilken data flödar.

Beacon Tower samlar in data lokalt i grisstallarna, från t.ex. vattenmätare som återigen samlas in på en lokal äldre server som sedan kommunicerar med Beacon Tower IoT Edge-gatewayen.

Från Beacon Tower kan nya moduler tas i drift, befintliga moduler uppdateras och hela systemets tillstånd övervakas. Data från vattenmätare och andra sensorer skickas via internetuppkoppling från stallet till Beacon Tower.

Datan är sedan genom Beacon Towers flexibla tillgångssystem logiskt uppdelad i t.ex. grispartier efter ålder, storlek och plats i grisstallen, och data kan jämföras med referenskurvor. Vid avvikelser kan larm skickas till lokal chef eller veterinär på plats.

Att samla in data från olika vattenmätare var det första steget, men det finns många andra möjligheter att utforska. Till exempel kommer Goodvalley att göra vad som helst för att hålla sjukdomen afrikansk svinpest borta från grisboxar. Det är därför som lastbilarna som transporterar grisarna idag körs genom ett ”bageri” och värms upp till 60 grader Celsius för att döda bakterier och virus. Nästa steg förväntas vara installation av temperatursensorer inuti lastbilen. Detta gör att Goodvalley kan säkerställa att rätt temperatur uppnås och om detta inte händer kommer dörren inte att öppnas för lastbilen. Och Beacon Tower kommer att vara platsen där data finns för användare och andra system att använda.