Case

Future City Water

 Digitaliserar vattenkedjan

Mål

Ett smart system för kvalitetssäkrad vattenförsörjning

Future City Water är ett innovationsprojekt som syftar till att öka takten i utvecklingen av ett smart nätverk för dricksvattenförsörjning – från vattenkälla till kran. Idag finns det ett behov av kommunala vatten- och avloppsföretag att få kontroll över dricksvattenförsörjningen och snabbt få information om läckor, driftsstörningar och vattenkvalitet.

Översikt

Förlusten av dricksvatten enbart i Sverige beräknas uppgå till cirka 20 procent, vilket är en stor ekonomisk börda för samhällen. Läckor är både svåra och dyra att reparera, vilket leder till en försenad investering i ny infrastruktur. Med hjälp av Future City Waters verktyg digitaliseras hela vattenförsörjningskedjan och ger en bättre överblick över systemet.

VA-branschen står inför stora förändringar i och med digitaliseringen

VA-branschen står inför stora förändringar när digitaliseringen nu på allvar gör sitt intåg. Future City Water (FCW) fokuserar på vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. I framtiden ska vi ha tillgång till ett smart dricksvattenledningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av dricksvatten av hög kvalitet.

Vi utvecklar IoT-plattform och beslutsstödsystem för sortering och nyttiggörande av helt nya och omfattande datamängder. Vi arbetar med utveckling av morgondagens affärsmodeller, organisation och tvärsektoriell innovation
Mikael Rönde, Partner i Glaze

Systemövergripande planering görs utifrån datadrivna beslut. Nätet styrs automatiskt för optimering av resurser, samt minimering av läckage. Slutanvändare och medborgare kan aktivt påverka leverans och kostnad för sin vattenförbrukning. Dricksvattenledningsnätet är fullt integrerat i den smarta staden och möjliggör utveckling av helt nya tjänster till infrastrukturägare och slutanvändare.

I FCW tas viktiga steg i utvecklingen av det smarta dricksvattenledningsnätet genom att angripa utmaningen utifrån ett systemperspektiv där vi utvecklar datainsamlande från alla delar av systemet via såväl historisk data som smarta sensorer hos kund som drönarteknologi i vattentäkten. Vi utvecklar IoT-plattform och beslutsstödsystem för sortering och nyttiggörande av helt nya och omfattande datamängder.

Vi arbetar med utveckling av morgondagens affärsmodeller, organisation och tvärsektoriell innovation som även innebär att vi ser på hur energi- och VA-sektorn tillsammans kan uppnå synergier i den smarta staden. Vi inkluderar fastighetsägare och slutanvändare i utvecklingen av morgondagens smarta dricksvattenledningsnät.

Aktörerna består av behovsägare i form av flera större kommunala VA-verksamheterna, kommunalt fastighetsbolag, energibolag och lösningsutvecklare i form av forskningsinstitutioner och företag med spetskunskap inom IoT, modelleringsverktyg och innovationsledning.

Future City Water hjälper dig

-Samla in och bearbeta stora mängder data för optimerad drift och långsiktig planering.
-Hitta läckor, skicka information till kunder, gör systemet mer energieffektivt och identifiera kvalitetsproblem.
-Integrera det digitaliserade vattenförsörjningskedjan till en smart stad.

 

Hur fungerar det?

Datainsamling, bearbetning av stora mängder data och simulering av scenarier. Resultat och beräkningar används för att optimera försörjningskedjan.

Vem är det för?

Kommunala vatten- och avloppsföretag kan använda FCW: s verktyg för att få kontroll över hela vattenförsörjningskedjan och snabbt identifiera störningar.

Budget

Den totala projektbudgeten är 21 miljoner kronor, varav cirka 10 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Beacon Tower

Beacon Tower kommer att vara den centrala datainsamlingsenheten där data samlas in från många olika system och där data konsumeras av andra system. Målet är att ge tillgång till ett digitaliserat dricksvattenförsörjningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av högkvalitativt dricksvatten. Systemomfattande planering kan uppnås när nätverket är helt integrerat i den smarta staden.

Läs mer om projektet här.