IoT-aktiverede forretningsmodeller

Forretningsmodeller, der er værdifulde for en forretnings vertikal, kan være anvendelige på tværs af helt forskellige områder. Nyere forskning tyder på, at en omfattende liste over forretningsmodelmønstre vil dække størstedelen af konventionelle forretningsdomæner. Mønstrene er gentagne gange blevet anerkendt som tilbagevendende mønstre i sektorer inden for kemikalier, byggeværktøj, maskiner, elektricitetsmåling, software, lydteknologi, sundhedspleje, telekom osv.

IoT-teknologier tilbyder helt nye forretningsmodeller, der også gælder i næsten enhver industri og kan bruges i kombination med traditionelle forretningsmodeller. Som inspiration introducerer følgende tabel IoT-baserede forretningsmodeller, der er en del af Glazes Business Innovation and Development Framework:

Forretningsmodel

Udarbejdelse

Digitalt ladede produkter

1.     Fysisk freemium: Fysiske produkter foræres væk eller meget billigt endda med gratis digitale services (f.eks. gratis apps, softwareopdateringer); det forventes, at nogle kunder vil være villige til at betale ekstra for premium-tjenester.

2.     Digitale add-ons: Fysiske produkter sælges meget billigt, men kunder kan købe/aktivere forskellige digitale tjenester med høje marginer (fx softwareprogrammer, yderligere funktioner).

3.     Digitalt lock-in: Fysiske produkter er beskyttet til kun at fungere sammen med andre godkendte digitale tjenester for at begrænse kompatibilitet, forhindre forfalskning, konkurrence osv.

4.     Produkt som salgssted: Fysiske produkter tilbyder digitale salgs- og marketingtjenester; kunden kan forbruge indholdet enten direkte eller via smarte enheder (dvs. tablets, telefoner). Et eksempel kan være “smarte højtalere” som kan bruges til bestilling af mad, tøj, taxa o.a.

5.     Objekt selvbetjening: Fysiske produkter kan autonomt placere ordrer online. For eksempel bestiller et varmesystem automatisk olie til at genopfylde tanken.

6.     Fjernstyring og tilstandsovervågning: Fysiske produkter kan overføre data om deres brug, status eller miljø; Et eksempel kunne være vindmølleproducenter som i stigende grad honoreres på baggrund af møllernes effektivitet og tilstand.

Sensor som en service

1.     Selve data er nøgleressourcen og den primære valuta

2.     Data deles og handles inden for det specifikke IoT-økosystem

 

Digital modenhedsmodel

De følgende afsnit fra Glaze’s Business Innovation and Development Framework uddyber først og fremmest de lavt hængende frugter, der er ved at tilføje IoT-elementer til eksisterende produkter. Ofte vil de mest værdifulde fund fra “Near Enhancements” som peger mod “Future Greenfield” på nedenstående figur udfolde sig undervejs når man tester kundernes reaktioner på nye forretningsmodeller – eller når nye forretningsmodeller dukker op, mens interessenter og partnere fordøjer og modner de indsamlede brugsdata.

Indledende digitale muligheder opstår, når der opbygges viden om produktets faktiske brug. Forbedre driftseffektiviteten ved at forudsige vedligehold og optimere logistik internt, som et kvalitetsværktøj som også gavner kunder, der oplever færre forstyrrende hændelser.

Derudover skaber produktsalg med tilhørende serviceabonnementer nye produkttilbud, og giver feedback fra faktisk brug som danner input til fortsat produktforbedring inden for R&D.

Baseret på specifik indsigt i brugen, kan der tilbydes nye services med kvantificérbare økonomiske resultater, og de nuværende produkter udvides med integrerede servicekontrakter. Selvfølgelig, når man går fra forsendelsesgenstande i kasser til forhandling af service- og reservedelskontrakter, er de traditionelle grænser mellem resultatet af fremstillings- og serviceindustrien slørede.

Autonomous pull-economy refererer til integrerede systemer, hvor kontinuerlig optimering af processer udelukkende er baseret på automatisering, herunder f.eks. efterspørgselsstyret udskiftning af reservedeleog udført for at minimere downtime for kunden og for at leve op til den aftale SLA.

Operationel effektivitet

Overvågning og måling af produktivitet, produktionskvalitet og status for det produkt, der er i drift, vil øge og udvide værdien af eksisterende forretning (nedenstående figur).

Vedligeholdelse

Enhver enhed aktiveret med sensorer og et batteri kan tilslutte og rapportere sin driftsmæssige tilstand regelmæssigt. Hvis mange enheder rapporterer deres nominelle tilstand og undtagelser til skyen, vil avanceret analyse være i stand til at identificere korrelerende mønstre, der kan afsløre ny indsigt og forudsigelse af ukendte tidlige signaler og indikationer før nedbrud. Nedenstående figur illustrerer princippet om forebyggende vedligeholdelse (PdM), der modtager tidlige indikatorer for mangler.

KONE elevatorer

KONE proklamerede, at de “vil bruge IBMs Watson IoT Cloud Platform til at indsamle og lagre udstyrsdata, opbygge applikationer og udvikle nye løsninger. Platformen vil indsamle data fra sensorer og systemer, der er forbundet til elevatorer, rulletrapper og døre i KONEs hos kunder.”

KONE eksemplificerer de ovenstående beskrevede muligheder, da de nu sender teknikere inden fejl opstår. F.eks. en let forsinkelse registreret i døråbningssekvensen er statistisk genkendelig som en indikator for at der noget, der stopper systemet.

Logistik

Mål ventetid og effektivitet langs forsynings- og distributionskæden – lav tagging af enheder og bereg værdien, der er tabt ved uventede forsinkelser. Ressourcer kan styres og koordineres med bestillingsprocessen for at fremstille just-in-time.

Konsistente dashboards leverer komplet og opdateret information om den samlede præstation for aktiver, der er på vej ind eller ud af produktions- eller håndteringsfaciliteter.

Maersk Remote Container Management

Systemet hidtil installeret i 250.000+ kølebeholdere overvåger individuelle enheder inklusive placering, strømstatus, ventilation, temperatur og fugtighedsindstillinger og aktiverer en alarm, hvis døre åbnes eller andre triggerparametre overskrides.

Dette giver et sæt afledte fordele, idet brændstofbesparelser og mulighed for at minimere ventetiden kan udnyttes ved analyse af data i skyen.

Kontrol og ændring af atmosfærisk sammensætning og temperatur i en frugtforsendelse inden ankomst til destinationen, gør modning i en separat oplagringsfacilitet unødvendig. Sammenligning af clouddata-benchmarks for hver havns effektivitet og kvalitet leveret i henhold til aftalt SLA med operatøren om timing, strømforsyningsstatistik osv. muliggøres.

Produktion

Ydeevne på tværs af flere produktionslinjer eller endda fabrikker kan måles og sammenlignes i realtid. Kontrolsløjfer langs fremstillingen kan bruges til beregning af optimeret håndtering og minimering af fejl.

Nye tiltag kan accelereres med Augmented Reality-support til fabriksarbejdere til at visualisere instruktioner i den faktiske sammenhæng sammen med Virtual Reality – dette marked forventes i øvrigt at vokse med en 5-årig CAGR over 100%.

 

Grundfos Augmented Reality monteringsvejledning

Pumpefabrikanten Grundfos har udviklet en visuel serviceguide til at hjælpe operatører i produktionslinjen med at montere.

Når man ser pumpen gennem smarte briller eller kameraet på en iPad, kan den maskinen få virtuelt lag med en CAD-tegning, som reference sammen med trinvise instruktioner. Hvert montagetrin overvåges for at optimere nøjagtighed og timing.

Kvalitet

Opdaterede produktdesigns og fremstillingsprocesser målt mod kvalitetsplaner, kan simuleres og valideres, før ændringer implementeres.

Sporbare stamdata for design og fremstilling følger produktets fulde livscyklus, og giver teknikere kendskab til de nyeste oplysninger om dele og servicehistorik.

 

Caterpillar heavy machinery

Caterpillar bruger avancerede statistikker til at forudsige, hvornår kritiske maskinkomponenter skal udskiftes i forventning om mekanisk svigt. Det er en lease forretningsmodel, der straffer inaktivitet på grund af kvalitetsproblemer. Det gør det ved at forudsige udholdenhed af kritiske komponenter fra beregnet livscyklussporing, som derved gør det muligt for en tekniker at udskifte en gearkasse med en renoveret enhed forud for byggefirmaets planer om at bruge maskinen i udstrakt grad.

Nye produkttjenester

Indsamling af data om et stort antal implementerede produkter, muliggør en ændring i forretningsmodeller. Ud over “blot” at sælge og sende produktet, opbygger man såkaldte “tilbagevendende indtægter” med serviceabonnementer. Tilbageføring af sensor- og brugsdata gør det muligt for R&D at fortsætte forbedringen af det produkt, der oprindeligt blev sendt, hvilket gør aktiverne på markedet til et levende laboratorium.

Dataabonnement

Kunder kan få runtime-data på deres installerede produkter, hvilket muliggør fjernovervågning og distribution af softwareopdateringer online som erstatter rutinemæssige serviceteknikerbesøg.

 

Landbrug og kunstvanding

Afgrøderne kan være afhængige af hundredvis af pumper, ventiler og sensorer til at beregne behovet for f.eks. kunstvanding. I stedet for ofte at besøge en separat installation for at kontrollere normal drift sparer et dataoverføringssystem værdifuld tid og brændstof, da landmanden modtager kontinuerlig feedback via et grafisk instrumentbræt, udstyret med relevante målere og fremhæver statusindikatorer på et kort over hans marker. Firmware til controllerne eller optimerede parametre kan distribueres over-the-air.

Serviceabonnement

Det er en forretningsmodel, der giver kunden abonnement på en tjeneste, f.eks. hvor produktionsmaskiner passes og overholder de nyeste præcisionsvedligeholdelsesmetoder. På trods af vedligeholdelseslederens og hans medarbejderes færdigheder, er kravene til denne funktion strammere end nogensinde før. Udstyrsvedligeholdelse bliver mere kompliceret på grund af løbende tekniske fremskridt, og miljø- og sikkerhedslovene bliver stadig strengere.

En Siemens Wind Power kundes udtalelse

Remote diagnostics has shown great benefit for the operation of wind power plants – we now have the ability to integrate diagnostics in our general service and repair work, schedule work ahead of time and bundle work – this allows for truly optimised operations.

Niels Emsholm, Technical Fleet Manager at E.OM Climate & Renewables

Nye produkter

Helt nye produkter og forretningsmodeller kan tilbydes baseret på nye indsigter fra analyse af produktionsdata. Værdien af data, der stammer fra viden om kundens drift, kan overstige den oprindelige værdi af det fysiske produkt; dermed bliver servicemodellen et langsigtet partnerskab, der reducerer risikoen for at skifte til en anden leverandør.

 

Brüel & Kjaer kalibreringsmikrofoner

Brüel & Kjær producerer kalibrerings- og referencemikrofoner i verdensklasse og er kontraheret med overholdelse af Sydney Lufthavns operationelle og lufttrafikstyring og rapporterer overtrædelser ved udgangsforbud om natten samt detekterer bakning af motor, der udelukkende er tilladt til nødbremsning. B&K har bygget et forretningsområde, der sælger overblik af støjsammensætningen sammenholdt med vindretninger og miljøstatistik. Disse data bidrager f.eks. til estimering af ejendomsværdi omkring 230 lufthavne på fem kontinenter.

Resultatbaseret og autonom pull-økonomi

Indsigten fra alle data, fra fremstillingsprocessen, til distribution til faktisk drift, vil skabe en hidtil uset indsigt i, hvordan produkter lever deres liv, som kan føres tilbage til kvalitetskrav i indkøb, produktion og indstilling af optimale betingelser for produktion og håndtering.

 

GE, Rolls Royce motor lease forretningsmodel GE, forretningsmodel til Rolls Royce-motorleasing

Både GE og Rolls-Royce opererer nu ud fra en leasingmodel, der sælger motorkraft og flyvetid som en service, snarere end selve motoren. Deres incitament er at minimere brændstofforbruget og holde motorerne i gang for flyselskaber.

Fordelen er de løbende og tilbagevendende indtægter fra leasing- og vedligeholdelsesmodellen, samt et fælles mål med deres kunder om at holde flyets aktive driftscyklus så effektiv som muligt.

Virksomheder kan integrere enkelte opfindelser med deres eksisterende produkter. Amazons B2C Dash-knap, der bruges til at programmere en simpel leveringsopgave – for eksempel postbestilling af vaskemiddel ved at trykke på en internetforbundet knap limet til vaskemaskinen – kan let integreres med mere komplekse maskiner:

 

Brother Office-printere betaler med print – integreret med Amazon ‘Dash’

Mere end 45 forskellige Brother Office-printermodeller kan bestille deres egen toner, når der er behov for genpåfyldning ved hjælp af en integreret version af Amazon Dash’s genopfyldningssystem. Producenten bevarer derfor leveringstjenesten.

Printerens lejemodel er baseret på et antal udskrevne sider snarere end et køb af selve printeren. I årevis har printere været særlig billige, mens omkostningerne blev pålagt toneren. Denne model fjerner yderligere Capex på printeren, hvilket gør den til en ren as-a-service.

Som en fællesnævner har de virksomheder, der er nævnt i denne korte liste med eksempler, bygget nye – eller udvidet eksisterende – forretningsområder til at skabe rentable digitale tjenester.

Fortsæt læsningen: Ideation principper.