Ideation principper

Det er vigtigt, at idégenerering næres med input fra flere kilder. Nogle gange identificeres de bedste muligheder, når man søger efter noget andet, eller når man opfordrer uortodokse interessenter til at deltage i inspirationsworkshops. Glaze anbefaler, at eksterne eksperter fra branchen faciliterer ideation workshops, og at disse også forestår en struktureret proces til forfinelse af de bedste idéer helt til komplette business cases bestående af budget, verifikation, løsningsbeskrivelse og projektplaner.

Bidrag til muligheder

Forretningsmodeludvikling begynder normalt med at forstå kundernes behov, og derfra udlede en overbevisende value proposition. For alle forretningsmuligheder er det at finde en passende forretningsmodel, det der også giver det forventede værdibidrag fra et nyt produkt, dets tjenester og mulige abonnementsmodeller.

Kundens input

Virksomheder med mangeårig kundeintimitet vil i det mindste vide, at nogle forbedringsmuligheder luftes gentagne gange af loyale kunder. Har man ikke meget viden om kundernes anvendelse af ens produkter vil det være vanskeligt at lave systematiske analyser af kunde til- og afgang. Statistik viser at næsten 2/3 af alle funktioner sjældent eller aldrig bruges – men hvordan kan man kvantificere behovet for at forbedre disse funktioner, der tilføjer værdi?

IoT Tendenser

Den kontinuerlige bidrag fra Moores lov – stadig billigere elektronik, tilslutningsmuligheder og avanceret dataanalyse – giver mulighed for at samle og undersøge indsigter fra selve produktet, der rapporterer om brugsindstillinger via integrerede sensorteknologier.

Aktuelle produkter og near field

Virksomheder kan have oplevet nicher, hvor nye markedsdeltagere eller spillere fra tilstødende virksomheder begynder at skære deres eksisterende forretningsværdi ud – og dermed konkludere, at det er tid til at kæmpe tilbage og give mere værdi til loyale kunder ved at servicere ikke-adresserede behov.

Mashup

En opportunistisk idé kan muligvis dukke op for luften ved at tilføje fuldstændigt uafhængige enheder. Et firma, der servicerer solpaneler i bygninger, kan forbinde installationerne og måle realtidseffekt og overfladetemperatur. Dette datanet udgør en nøjagtig indikation af det lokale vejr, som kan vise sig værdifuldt som øjeblikkelig feedback til meteorologiske tjenester eller andre vejrafhængige brancher.

Idéproces

Glaze tilbyder en struktureret idéproces, der guider virksomheder gennem en række workshops for at identificere og konsolidere de mest rentable forretningsmuligheder. Arbejdspakker er trin gennem faserne i den generiske forretningsmodelleringsproces, der er afbildet nedenfor: 

Konkret hjælper vi med at overveje den enkelte value proposition for alle vigtige interessenter (f.eks. brugere, kunder og partnere) og foreslår metoder til, hvordan man tester og evaluerer forslagene. Vores workshops fokuserer på at engagere interne kompetencer, der vil skabe en vision om forandring – som er nødvendig for at vinde.

På ovenstående figur vil IoT-Inspiration Workshop give inspiration til hvad der er muligt med IoT-systemer og danne en base for klassificering af identificerede muligheder. Efter denne workshop afholdes interviews med repræsentanter for specifikke IoT-muligheder for at udføre en IoT-Assessment Report.

IoT-Assessment Report fungerer som beslutningsgate til at beslutte, om yderligere udforskning af IoT-muligheder skal gennemføres eller ej.

“Opportunity Identification Workshop” udføres kun, hvis IoT-Assessment Report anbefaler yderligere udforskning af IoT-domænet. I denne workshop rangeres og klassificeres IoT-muligheder, så de mest egnede muligheder kan identificeres til yderligere udforskning.

Første løsningsbeskrivelser laves for udvalgte muligheder på “Opportunity Identification Workshop”.

Baseret på den oprindelige løsning er mulighederne yderligere raffineret og rangeret.

Derfor er det næste trin, efter de indledende business cases, at gennemgå eksploreringsaktiviteter, som kort sagt betyder at udvikle tidlige pilotprojekter som input til endelige business cases.

Evaluering af resultatet

Glaze hjælper med screening for relevante forretningsmodeller og opsætning af eksperimenter, der fører din virksomhed fra idéfasen til forberedelse af levedygtige produkt- eller serviceforslag. Inspiration kan udfolde sig fra at undersøge tilstødende, eller helt forskellige markeder, og det er helt acceptabelt at kopiere med stolthed – andre vil gøre det alligevel i dit fravær. De ovennævnte forretningsmodelsmønstre fungerer som inspiration.

I en IoT-sammenhæng skal man skelne mellem det lokale ROI, der genereres direkte gennem IoT-løsningen (f.eks. via hardwaresalg, serviceabonnementer) og den samlede indvirkning af det nye IoT-produkt / -tjeneste på virksomhedens business case (ved at tilbyde differentiering, forbedring af driftseffektivitet osv.). Selv med et negativt lokalt ROI, kan den krævede yderligere finansiering muligvis være omkostningerneværd for at kunne konkurrere ud fra et samlet virksomhedsperspektiv.

Indsatsen for at skabe nye forretnings- og serviceprodukter vil kræve en koalition af forandring for at styre hele redesignet af livscyklussen. Forandringsledelsen assisteret kan definere og kommunikere visionen for de nye satsninger og sikre, at hurtige gevinster bliver annonceret for at udnytte og forankre forandringen til at styrke virksomhedskulturen.

Fortsæt læsningen: gå til Grundlæggende IoT teknologi.