Iterativ tilgang

Glaze anbefaler at man løbende raffinerer og opdaterer forretningsantagelserne og de pågældende data der skal bekræfte forretningshypotesen. Desuden anbefaler vi, at der dannes en stærk ramme for at konkludere, om projektet skal fortsættes eller stoppes. Hold investeringen lav i de indledende eksperimenteringsfaser, og når bevis for en værdifuld business case er fundet, skal I finjustere de første ustabile mock-ups for at de giver fremtidig anvendelighed. Vigtigst er det at lære hurtigt og at fejle hurtigt.

Indledende trin

Et innovativt forretningsudviklingsteam vil hurtigt producere idéer fra instinkter og generel indsigt om hvor digital viden kan muliggøre nye produkter og tjenester. Alternativt, kan eksisterende data undersøges, ved hjælp af dygtige dataforskere for at få øje på mistede muligheder, der allerede er internt. Enhver idé, der er værd at teste, skal derefter afvises hurtigt, hvis det ikke er bæredygtigt; derfor anbefalingen om at fejle hurtigt gennem de indledende forsøg for at holde trit med andre konkurrenter, der udnytter lignende projekter i det eksponentielle løb om at vinde.

Med andre ord: tillad ikke, at R&D bruger årevis på at udvikle en dedikeret og ny løsning; find i stedet inspiration for bedste praksis, der allerede findes, og kræv at lappe generiske byggesten sammen. Test funktionelle krav hurtigt ved hjælp af hyldevare hardwaremoduler, ved hjælp af standardgrænseflader og simiuleret internettilslutning understøttet af softwareværktøjer. Modularitet muliggør udskiftning af enhver komponent, der skaber flaskehalse til det ønskede forretningseksperiment.

En ligefrem præsentation af de indledende eksperimenter vil indikere den potentielle værdi for kunderne. Data indsamlet under eksperimenter analyseres, for at validere den forventede forretningsværdi – og kan endda føre til en hidtil uset idé.

Glaze anbefaler en hurtig initial eksperimentel model som i ovenstående figur – med hyldevare komponenter og gaffatape, hvor det er nødvendigt – for at teste den grundlæggende idé. Iterativ validering af et produktkoncept kan først og fremmest ses som en ”Works-like model”, baseret på evaluation hardware boards og standardbyggesten. Hvis forsøg indikerer, at der er trækkraft til at gå videre i processen, kan en “Look-like model”, hvor fysiske dimensioner er på plads, testes. Endelig implementeres en “Feels-like model”, med alle need-to-have funktioner og en behagelig brugeroplevelse.

En del af modningen af produkttilbuddet er at optimere til den fremtidige produktion, og sikre overholdelse af platformskrav for at standardisere elementer på tværs af virksomhedens produktportefølje. Grænseflade mellem forskellige komponenter og lag er ikke kun påkrævet for at styre R&Ds interne afhængigheder. Der tages en vigtig beslutning om udnyttelse eller hemmeligholdelse af API’er (Application Programming Interface), for at muliggøre deling med eksterne forretningsøkosystemer og muliggøre synergier: vil løbeskoen kun kommunikere til egne udviklede smartphone-applikationer, vil den være i overensstemmelse med andet tredjepartsudstyr knyttet til f.eks. Garmin, eller sender den data direkte til Endomondo eller andre sociale medier? Hvilken forretningsmodel giver mest overskud, fra samarbejde eller licensering med forretningspartnere?

Tøven – mens andre begår de første fejl

Forvent ikke en “vent og se – holdning” vil betale sig. Når det bliver synligt, hvilken retning konkurrencen begynder at pege i, kan det være for sent. Siden år 2000 er forretningsimperier smuldret hurtigere end nogensinde, på grund af tøven og manglende tillid til at sætte skub i udviklingsprojekter. Så længe der fremstilles nye produkter i et traditionelt produktionsanlæg, i henhold til “Industry 3.0” -paradigmet, kan enhver større konkurrent hurtigt øge produktionstempoet, og indhente og til sidst knuse den nye markedsdeltager. Mens succesrige virksomheder på Forbes 500 fandtes i gennemsnit 67 år i 1920’erne, forbliver de typisk kun 15 år i dag på denne liste.

Den ultimative implikation for en virksomhed, der tøver med at reagere, når nye tendenser opstår, er at blive forældet på markedet. En alternativ skæbne er at blive underleverandør af mekaniske varer, hvor andre høster størstedelen af værdien fra hele forretningsøkosystemet.

 Fortsæt læsningen: gå til IoT-aktiverede forretningsmodeller.