IoT teknologitrends

Muligheden for IoT-drevet forretning er i vid udstrækning baseret på tre tendenser: Omkostninger, kapaciteter og bekvemmelighed. Selvom prisen på sensorer, båndbredde og computing konstant er blevet mindre, og mere avanceret funktionalitet er muliggjort, er teknologiens historie fyldt med utallige eksempler på produktintroduktioner, der ikke levede op til forventningerne fra den annoncerede ydeevne (IBMs OS / 2), eller som var forud for tiden (Apple Newton).

De lærte erfaringer er at søge efter en rentabel løsning på et reelt problem eller ønske – ikke at udvikle tekniske gadgets, der ser bort fra kunden. Følgende afsnit viser udviklingsfaktorer til det der for den traditionelle virksomhed kan virke som den perfekte storm: Tendens til at tidligere forskelle mellem teknologiprodukter smelter sammen; risikoen for at tabe til nye og uortodokse markedsdeltagere, hvordan nye muligheder opstår for at give livslang produktforbedring og mulighed for at forblive relevant; og drevet af dataindsigt.

Teknologitrend: sammensmeltning af funktionaliteter og produkter

I 1991 forventede de fleste virksomheder, der leverede produkterne i nedenstående Radio Shack-reklame, ikke at de alle på et tidspunkt ville blive hinandens potentielle konkurrenter. Men kort efter absorberede mobilnetværket telefonsvareren. Derefter blev båndet/cd-afspilleren udskiftet med en iPod, der efterfølgende blev udkonkurrereret af netværkets streamingtjenester, og tilsyneladende er bekvemmeligheden ved at have et still- og videokamera til rådighed når som helst i lommen en stærkere drivkraft end et spejlreflekskamera eller videokamera af høj kvalitet.

IPhone 7 har mere end 1000 gange flere transistorer end den originale PC Pentium, samtidigt med at den kræver mindre energi pr. beregningstransaktion. Varmeafledning pr. bit information beregnet eller transmitteret reduceres med hver nye generation af silicium-chip, hvilket også bidrager til at reducere omkostningerne ved de komponenter og sensorer, der kræves for at indsamle og beregne data.

Forretningstrend – at leve op til kundernes forventninger?

Den nemme adgang til næsten ubegrænset beregningskraft, udgør en trussel for de traditionelle virksomheder med et dedikeret formål og håndgribelig maskinel løsning. Nyankomne markedsdeltagere kan målrette deres ydelser som en funktion af den ubegrænsede computingkraft, der næsten ignorerer begrænsningerne i den fysiske verden. Derfor risikerer de eksisterende virksomheder at blive en tilføjelsesfunktion integreret med andres bredere løsning, eller en ren leverandør af varer til et økosystem, hvor værdien fra deres produkter er marginaliseret.

Nye markedsdeltagere ser ikke nødvendigvis den eksisterende forretningsvertikal som en integreret enhed, som den nuværende vifte af veletablerede virksomheder. Nye markedsdeltagere eksperimenterer, forenkler, hvad der har værdi, eller de omdefinerer tjenesten til det, som kunderne virkelig ønsker, men aldrig har fået.

Nybegyndere finder den ‘hemmelige opskrift’

En vigtig bidrager til mobiltelefonparadigmeskiftet fra hvert produkt-sin egen software-variant til de enorme App-økosystemer i iOS- og Android-udgivelser, tilskrives ødelæggelse af den oprindeligt obligatoriske FCC / ITU-godkendelse (telekommunikationsorganer) til at levere den komplette telefon inklusive software, menutekster og grafik. Java-motoren indkapslede en mulighed for at have små adskilte apps. Nu handler mobilmarkedet om applikationsdownloads, mens den traditionelle telefonfunktionalitet blot er et lille hjørne af en generel computerenhed. FCC / ITU har mistet kontrollen med enheden, men hvert radiomodul har stadig sit separate certifikat, der beviser, at specifikationen overholdes.

Apples iPhone omdefinerede brugen af mobiltjenester

Da Apple introducerede iPhone, var hele mobiltelefonmarkedet låst inde med forhandlere/operatører, der krævede fuld overholdelse af detaljerede tekniske specifikationer. Desuden var forretningsudviklerne vant til at optimere hvert nyt tilbud til slutbrugerens omkostningsbevidsthed om høje datatariffer, i eksisterende mobile forretningssystemer. Apple oprettede således en enhed med sådan en enkelhed og appel, at AT&T var villige til at se bort fra, deres ellers obligatoriske krav til overholdelse af standarder.

Apple insisterede yderligere på, at AT&T indførte fast dataforbrug, der bryder det eksisterende minimerede datatrafikparadigme fra alle andre produktproducenter. Derfor oplevede slutbrugeren et produkt uden dikkedarer fjernet fra endeløse menupunkter, og når de var tilsluttet, førte hver applikation konsekvent faktiske data til/fra netværket. Disse faktorer gav denne ”hvorfor har det været så vanskeligt indtil nu” -oplevelse fra kunder, hvilket effektivt brød gitterlåsen til den eksisterende konkurrence, der var bundet til et forældet data tarif paradigme.

Medicinsk udstyr bliver digitalt

En lignende udvikling kan være på vej inden for vertikaler af medicinsk udstyrs uden for FDAs traditionelle regulatoriske kontrol. Potentielle gennembrud kommer fra nye forretningsmodeller af sensoriske gadgets – herunder at sende digitale data til en allerede FDA-godkendt sky, der er i overensstemmelse med strenge regler for datalagring på alle relevante markeder.

     
R&D Tendens: Et produkts liv starter, når det pakkes ud og tændes for første gang

Produktudvikling gennem en stage-gate-model leverer en defineret funktionsliste i en forudsigelig kvalitet på en bestemt dato som illustreret skematisk i ovenstående figur. Efter produktlancering sender R&D-teamet vedligeholdelsesopgaven til et ingeniørteam, og dermed betragtes udviklingsfasen som afsluttet

Industrielle komponenter er traditionelt skræddersyet med nøjagtig hukommelseskapacitet og processorkraft, der passer nøjagtigt til formålet. Det slanke design kan spores tilbage til en tid, hvor udvikling af dedikeret elektronik, hver bit og byte repræsenterede en betydelig udgift. Fuldt tilpassede løsninger er ofte i mindre produktionsserier for dyre, sammenlignet med masseproducerede standard COTS-platforme (Commercial-off-the-shelf), der tilbyder alsidighed og fuld værktøjskæde til hurtig udvikling og implementering.

Tilføjelse af mere processorkraft og hukommelse end nødvendigt åbner således for fortsat produktudvikling og forbedringer, efter forsendelse som vist i ovenstående figur. Det er tydeligt, at en pc har ekstra plads til nye softwarefunktioner og opdateringer til operativsystemet, fejlrettelser og løsninger på identificerede sikkerhedsfejl.

Mindre IoT-systemer gennemgår normalt ikke en eksplosion af ekstra salg af ekstra funktionalitet, svarende til pc’er eller smartphones, som når runtime og markedsdata indsamles. Som de mange eksempler hidtil har vist, kan det være relevant at opgradere installationsbasen med nye abonnementsfunktioner og parametre, i stedet for at forvente et nysalg af helt nye produkter. Derfor kan evnen til at opgradere og forbedre det allerede markedsførte produkt tilføje forretningsværdi, gennem hele produktets livscyklus. Når et produkt først går i produktion med stor volumen, bør omkostningsoptimering imidlertid indføres, så længe ændringer ikke indfører binære pauser – det vil sige at gøre applikationer og tjenester inkompatible efter opdateringen.

Siemens Wind Power

Det globale R&D-team er fusioneret med traditionelle ingeniørteams, der fører tilsyn med udstyr på markedet: En ny titel, der for nylig blev introduceret som “Head of Research and Development and Product Life Cycle Management” udvider det hidtil eneste fokus som var på udvikling af nye produkter, R&D. Rollespecifikationen omfatter nu også udvindingen af livslang værdi ved drift af vindmøller og overvågningen af tusindvis af individuelle målte værdier på hver af de +7.800 kørende vindmøller skal nu give kontinuerlig input til R&D.

Mønstergenkendelse tendens: Viden fra flere enheder – machine learning

Indledende dataindsamling kræver ikke nødvendigvis dyb indsigt i computing og cloudfunktionalitet. Akkumulerende data vil i sidste ende blive et aktiv, og dets betydning vil strække sig ud over den faktiske forretningsmulighed ved at blive. Da eksperimentelle og standardiserede dataindsamlingsenheder er kommercielt tilgængelige, kan opsætning af eksperimentel dataforbindelse til netværket arrangeres med en industriel skyudbyder. Efterfølgende bliver analytiske værktøjer endnu mere brugervenlige til visualisering af resultaterne fra data gemt i skyen.

Et potentielt værdifuldt forslag er at søge efter mønstre i brugen af en stor population af adfærdsdata, og derefter dele fordelen ved indsigt til alle, der bruger tjenesten. Producenter, der systematisk indsamler kørselsdata på tværs af flere installationer, kan forudse tilsyneladende ikke-korrelerede begivenheder, der forudsiger, at der igen vises fejl. Funktionerne i avancerede statistiske algoritmer, anvendt på tværs af massive datasæt afslører afhængigheder, der ikke identificeres ved sædvanlig overvågning og rapportering.

Google Nest

Den Google-ejede NEST-termostat lærer af at overvåge daglige vaner og imødekomme personer, eller nærmere, huset for at justere opvarmning på forhånd. Google får værdifuld indsigt i, hvordan kunder opfører sig derhjemme, mens de tilføjer sikkerhed for røg- og CO-detekterende sensorer. Elektronikken i NEST er overspecificeret til den ret enkle opgave at styre varmesystemet, som defineret i de første produktudgivelser – for nylig er systemet blevet integreret med den stemmestyrede Google Assistant.

Desuden styrer NEST en lang række opvarmningssystemer, der allerede er på markedet, hvilket udgør en trussel mod eksisterende konkurrenters specifikke brugerintimitet – eller en mulighed for at opbygge et stærkt b2b-aktiv, hvor Google fremfører data om machine learning og produktspecifik viden tilbage til individuelle leverandører til optimering af hidtil uafhængige varmesystemer.

 Fortsæt læsningen: gå til Forretningsinnovation tema