Case

Agerkrantz HydroState

Optimering af fjernvarmedriften med realtidsdata

Mål

OPTIMERING AF FJERNVARMEDRIFTEN MED REALTIDSDATA

Nerve Smart Systems Beacon Tower Azure IIoT platform

Agerkrantz HydroState er en patenteret løsning, som udover en detaljeret realtids monitorering af fjernvarmeledningsnettet også medfører et betydeligt besparelsespotentiale, da sensordata kan omsættes til en mere effektiv pumpestyring og varmeproduktion.

Oversigt

Fokuset i denne reference case er opsamling, strukturering og behandling af realtidsdata så driften af fjernvarmenettet kan optimeres.

Løsning til opsamling til overvågning, optimering og løbende drift

HydroState er en sensorløsning til realtidsmåling af tryk og temperatur i ventiler, og der introduceres flowmålinger i nye modeller. Det målte tryk over ventilen vil bruges til at indstille det nøjagtige tryk på hoved- og boosterpumperne i fjernvarmenettet. 

Vi valgte Beacon Tower fordi vores sensorer kræver en fleksibel dataplatform, som dels giver os en detaljeret realtids indsigt i det enkelte produkts tilstand, samtidig med vi også skal have en generel oversigt over vores installationer og potentielle udfordringer, samt let udrulning af sensorerne og mulighed for over-the-air opdateringer af firmware
Allan Agerkrantz, adm. direktør i Agerkrantz Controls

Beacon Tower anvendes som en åben og fleksibel dataplatform til at opsamle og strukturere sensordata, samt sende behandlet data videre til SRO/SCADA-systemerne der styrer pumper og varmeproduktion. Hos et specifikt fjernvarmeselskab pågår dette arbejde, hvor der i Beacon Tower modtages data fra HydroState sensorer, samt målerdata fra døgn værdier fra Diehl-flowmålere. På baggrund af disse data bliver der sendt set-points til forsyningens SRO-system, gennem en edge gateway fra SIA Connect. På denne måde kan forsyningsselskabet styre deres hovedpumper samt boosterpumper mere effektivt. Endvidere, kan fremløbstemperaturen og vandmængden også nedsættes, da real-tidsmålingerne giver et øjebliksbillede, som ikke er til stede i de nuværende fjernvarmenet, hvorved man nu kan tilpasse varmeproduktionen mere præcist det reelle behov.

Eksternt skal vi dele udvalgte realtids signaler og sensorindstillinger til fjernvarmekunderne så deres varmeproduktion kan optimeres i den daglige drift, men også så man kan agere på langsigtede mønstre og afhængigheder. Vores distributør- og servicepartnere skal også have adgang til relevant data, så de kan tilgå og servicere sensorerne effektivt.
Allan Agerkrantz, adm. direktør i Agerkrantz Controls

Beacon Tower: En åben dataplatform til optimering af fjernvarmedriften

I forbindelse med Agerkrantz HydroState sensorerne bruges i særdeleshed følgende Beacon Tower funktioner og egenskaber:

  • Assetmodeller: Der bruges assetmodeller ifm. skalérbar provisionering af HydroState sensorer og oprettelse af den ”digitale skygge”, som er en instans af den passende assetmodel, og som opsamler data fra den tilhørende fysiske enhed i Beacon Tower. Assetmodeller bruges også til, at let kunne specificere Agerkrantz’ kunders og servicepartners dataadgang, således de kun ser et begrænset datasæt og ikke nødvendigvis alle data.
  • Datastrukturering: Assetmodeller bruges også til at normalisere og transformere signaler fra forskellige HydroState modeller til et ensartet dataformat. Derudover struktureres data for den enkelte kunde efter dennes geografiske og driftsmæssige behov i hierarkiske træstrukturer, således bydele og fjernvarmezoner kan bruges til gruppering af HydroState sensorer. Der er også tilknyttet dashboards for at give visuelle overblik. HydroState og servicepartnere kan samtidig konfigurere Beacon Tower til, at vise data fra sensorerne på tværs af deres kunder med f.eks. en inddeling efter modeller, produkt-tilstand og geografi.
  • Dashboards: Som eksempel kan der nævnes at der bruges to forskellige dashboards til Agerkrantz’ HydroState kunder: ét til at overvåge og visualisere tilstanden på den enkelte HydroState sensor og ét til at visualisere tilstanden på et givent fjernvarmeområde. Begge dashboards er lavet som skabeloner, hvilket betyder, at de kan genbruges når nye HydroState modeller introduceres til markedet. Dashboards i Beacon Tower autopopuleres hvilket betyder at når der idriftsættes nye HydroState sensorer bliver de automatisk inkluderet i det passende dashboard.
  • Åben arkitektur og dataadgang: Det har været altafgørende for Agerkrantz HydroState, at Beacon Tower er bygget med en åben arkitektur hvor data-integration er tænkt ind fra start. Den historiske ”silo-tænkning” i fjernvarmesektoren har nemlig været en stor udfordring, og det er derfor afgørende for at kunne optimere driften yderligere, at data problemfrit kan flyde mellem realtidssensorer, produktionsystemer og styringsalgoritmer. Yderligere, er der i fjernvarmesektoren et stort fokus på, at data ejes og kontrolleres af det enkelte forsyningsselskab, hvilket Beacon Tower imødekommer med iPaaS løsningen hvor data og cloud-platformen ligger i fjernvarmeselskabernes egen Azure-cloud.

Det er afgørende for os, at vores sensor data kan anvendes åbent, effektivt og sikkert i vores kunders fjernvarme produktion til gavn for kunder og miljø. Derfor har vi valgt Beacon Tower, som giver os, vores kunder og vore samarbejdspartnere den maksimale fleksibilitet og kontrol over data.
Allan Agerkrantz, adm. direktør i Agerkrantz Controls