Goodvalley

Monitorering av grisars hälsa och förhållande i svinstior

Den danska grisuppfödaren Goodvalley, med en miljardomsättning i Polen, Ukraina och Ryssland, vill digitalisera hela deras produktionskedja från svinstiorna till kyldisken. Målet är att minska sjukdomar och öka effektiviteten. Bolaget hade en omsättning på 2,12 miljarder SEK 2019 och har över 2300 anställda.

 

Äger hela värdekedjan

Goodvalley är certifierde som CO2-neutrala av tyska TÜV, vilket man bland annat har lyckats med genom elproduktion med hjälp av biogas från den egna produktionskedjan i 9 biogasanläggningar. Goodvalley äger hela värdekedjan från odling av foder på 42,000 hektar till slakterierna.

Aggregera en mängd olika datakällor

Goodvalley använder en stor mängd olika tekniska lösningar i sin produktion, vilka ofta inte går att integrera med varandra. Goodvalley har därför använt Beacon Tower som deras generella IoT platform för att samla in data oavsett hårdvara. Beacon Tower samlar idag in data från vattenanvändningen i svinstior från ett existerande Legacy system och lagrar sedan datan i molnet. Datan kan användas för att tillsammans med kunskap om grisarnas ålder, storlek och nuvarande plats, jämföra förbrukning med referensvärden. Vid avvikelser kan larm skickas till lokala anläggningschefer eller veterinärer.

Vattenmätaren var första steget men många andra datakällor väntar på att integreras. Exempelvis så värms alla lastbilar som fraktar grisar upp till 60 grader för att försvara sig mot svininfluensa. Att ha mobila mätare i lastbilarna för att försäkra sig om att rätt temperatur uppnås är ett av många kommande steg.