Future City Water

 

Digitaliserar vattenkedjan

Ett smart system för kvalitetssäkrad vattenförsörjning

Future City Water är ett innovationsprojekt som syftar till att öka takten i utvecklingen av ett smart nätverk för dricksvattenförsörjning – från vattenkälla till kran. Idag finns det ett behov av kommunala vatten- och avloppsföretag att få kontroll över dricksvattenförsörjningen och snabbt få information om läckor, driftsstörningar och vattenkvalitet.

Förlusten av dricksvatten enbart i Sverige beräknas uppgå till cirka 20 procent, vilket är en stor ekonomisk börda för samhällen. Läckor är både svåra och dyra att reparera, vilket leder till en försenad investering i ny infrastruktur. Med hjälp av Future City Waters verktyg digitaliseras hela vattenförsörjningskedjan och ger en bättre överblick över systemet.

Future City Water hjälper dig

Samla in och bearbeta stora mängder data för optimerad drift och långsiktig planering.
Hitta läckor, skicka information till kunder, gör systemet mer energieffektivt och identifiera kvalitetsproblem.
Integrera det digitaliserade vattenförsörjningskedjan till en smart stad.

Hur fungerar det?

Datainsamling, bearbetning av stora mängder data och simulering av scenarier. Resultat och beräkningar används för att optimera försörjningskedjan.

Vem är det för?

Kommunala vatten- och avloppsföretag kan använda FCW: s verktyg för att få kontroll över hela vattenförsörjningskedjan och snabbt identifiera störningar.

Budget

Den totala projektbudgeten är 21 miljoner kronor, varav cirka 10 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Beacon Tower

Beacon Tower kommer att vara den centrala datainsamlingsenheten där data samlas in från många olika system och där data konsumeras av andra system. Målet är att ge tillgång till ett digitaliserat dricksvattenförsörjningsnät från källa till slutkund med säker och effektiv leverans av högkvalitativt dricksvatten. Systemomfattande planering kan uppnås när nätverket är helt integrerat i den smarta staden.

Läs mer om projektet här.