Goodvalley

Overvågning af sundhed i dyrehold

Den danske svineproducent Goodvalley med den primære omsætning i Polen, Ukraine og Rusland digitaliserer hele produktionskæden fra svinestald til køledisken. Målet er at bekæmpe sygdomme og øge produktiviteten.

Virksomheden omsatte for 1,56 mia. kr. i 2019 og beskæftiger omkring 2.300 medarbejdere i Polen, Rusland og Ukraine. I Danmark sidder seks medarbejdere i personalefunktioner på hovedkontoret i København.

Ejer hele værdikæden

Goodvalley er certificeret CO2-neutral af tyske TÜV, og det er bl.a. opnået gennem produktion af elektricitet til eget forbrug via forgasning af restaffald fra svineproduktion i ni biogasanlæg.

Goodvalley ejer hele værdikæden fra foderproduktion på 42.000 hektar jord i de tre produktionslande til slagtning af svinene, der har en bestand på omkring 43.000 dyr.

Aggregering af alle datakilder

Goodvalley bruger mange forskellige løsninger til dataindsamling i deres drift, men de forskellige udbydere af systemer og apps er i mange tilfælde ikke integrerbare. Goodvalley har derfor brugt Beacon Tower som deres generelle IoT-platform til dataindsamling, der er ‘hardware agnostisk’ – dvs. som dataopsamlings- og integrationsplatform til at indsamle data fra enhver type sensor, maskine eller anden hardware i stalden, hvorfra data strømmer.

Beacon Tower indsamler data lokalt i svinestaldene fra f.eks. vandmålere, der igen samles på en lokal server, der derefter kommunikerer med en gateway der vha. Azure IoT Edge frameworket kommunikerer sikkert med Beacon Tower i skyen. Azure IoT Edge er et Linux baseret edge framework som Microsoft vedligeholder, men som kræver integrations- og opsætningsaktiviteter hvilket er indbygget i Beacon Tower, så fjernovervågning- og opdatering af selve gateway’en også er mulig.

Fra Beacon Tower kan nye moduler sættes i drift, eksisterende moduler opdateres og tilstanden for hele systemet overvåges. Data fra vandmålere og andre sensorer sendes via internetforbindelse fra staldene til Beacon Tower.

Derefter kan de opdeles i forskellige segmenter efter alder, størrelse og placering i svinestalden, og data kan sammenlignes med referencekurver. I tilfælde af afvigelser kan der sendes en alarm til den lokale leder eller dyrlæge.

Vandmålere var det første skridt, men der er langt flere muligheder. For eksempel vil Goodvalley gøre alt for at holde sygdommen afrikansk svinepest ude af svinestierne. Derfor køres de lastbiler, der transporterer svinene i dag, ind i et ‘bageri’ og opvarmes til 60 grader for at dræbe bakterier og vira. Det næste trin forventes at være installation af temperatursensorer inde i lastbilen. Dette gør det muligt for Goodvalley at sikre, at den korrekte temperatur nås, og hvis dette ikke sker, åbnes porten ikke. Og Beacon Tower er det sted, hvor data ligger enten til visualisering eller analyse for brugerne eller til integration til andre systemer.