Future City Water

 

Digitaliserer vandforsyningen

Et intelligent system til kvalitetssikret vandforsyning

Future City Water er et innovationsprojekt, der har til formål at øge tempoet i udviklingen af et intelligent netværk til drikkevandsforsyning – fra vandkilde til vandhaner. I dag er der et behov for, at kommunale vand- og kloakvirksomheder får kontrol over hele forsyningskæden af drikkevand og hurtigt får information om lækager, driftsforstyrrelser og vandkvalitet.

Tabet af drikkevand alene i Sverige anslås til at være omkring 20 procent, hvilket er en stor økonomisk byrde for kommunerne og borgerne. Lækager er både vanskelige og dyre at reparere, og dette fører til en forsinkelse i investeringerne i ny infrastruktur. Ved hjælp af Future City Waters værktøjer og indsigter digitaliseres hele vandforsyningskæden og giver et bedre overblik til alle interessenter i forsyningskæden.

 

Hvad er Future City Water?

Future City Water har til formål:

-At samle og behandle store mængder data til optimeret drift og langsigtet planlægning.
-At finde lækager, sende information til kunder og at gøre forsyningssystemet mere energieffektivt og i stand til at identificere kvalitetsproblemer.
-At integrere den digitaliserede vandforsyningskæde i et “smart city” scenarie.

Hvordan fungerer det?

Projektet har stort fokus på dataindsamling og den tilhørende behandling af store datamængder samt simulering af scenarier. Beacon Tower står for den centrale dataindsamling med integration til kildesystemer, visualisering og normalisering af real-time data og integration til simulerings- og overvågningsværktøjer. Resultater og beregninger bruges til at optimere forsyningskæden.

Hvem er det til?

Kommunale vand- og kloakvirksomheder kan bruge Future City Waters værktøjer til at få kontrol over hele vandforsyningskæden og hurtigt identificere forstyrrelser.

Budget

Det samlede projektbudget er SEK 21 millioner, hvoraf ca. SEK 10 millioner kommer fra Vinnova.

Beacon Tower

Beacon Tower er den centrale dataindsamlingsenhed, hvor data indsamles fra mange forskellige systemer, og hvor data forbruges af andre systemer. Målet er at give adgang til et digitaliseret drikkevandsforsyningsnetværk fra kilde til forbruger med sikker og effektiv levering af drikkevand af høj kvalitet, herunder at muliggøre generel planlægning for den samlede forsyningskæde, når netværket er fuldt integreret i fremtidens byer.

Læs mere om projektet her.