I takt med den hastige udvikling inden for automationssystemer (på engelsk Operational Technologies: OT) er det blevet afgørende for virksomheder at opretholde et højt niveau af cybersikkerhed. Den seneste lovgivning, Network and Information Systems Directive 2 (NIS2), stiller skærpede krav til sikkerheden af informationssystemer, herunder OT-miljøer. I denne blog beskrives, hvilke teknologier og protokoller virksomheder bør være opmærksomme på for at opfylde NIS2-kravene og beskytte deres OT-infrastruktur.

 1. SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition):
  SCADA-systemer spiller en central rolle i overvågning og styring af industrielle processer. Ved implementering af NIS2 bør virksomheder sikre, at deres SCADA-systemer er opdaterede med de nyeste sikkerhedsopdateringer og patches. Brugen af autentifikation og kryptering i SCADA-kommunikationen er også afgørende for at forhindre uautoriseret adgang.
 2. Industriel Firewall:
  Implementering af industrielle firewalls er afgørende for at segmentere OT-netværk og beskytte mod cybertrusler. Firewalls bør konfigureres til kun at tillade nødvendig trafik og blokere uautoriseret adgang. Deep packet inspection og intrusion detection systemer kan yderligere forbedre sikkerheden ved at identificere og reagere på potentielle angreb.
 3. Protokolstandarder (Modbus, DNP3, OPC):
  Mange industrielle protokoller, såsom Modbus, DNP3 og OPC, er grundpiller i OT-miljøer. Det er vigtigt at sikre, at disse protokoller implementeres korrekt og opdateres for at lukke kendte sårbarheder. Brugen af kryptering og digital signering kan forhindre manipulation af data under transmission og sikre integriteten af kommunikationen.
 4. Specialiserede OT<->cloud edge gateways:
  Specialiserede edge gateways muliggøre netværkssegmentering ved at adskille OT-netværk fra IT-netværk. Dette reducerer overfladen for angreb ved at isolere operationelle systemer fra mere sårbare IT-systemer og sikrer, at adgangen mellem de to miljøer er kontrolleret og overvåget.
  Edge gateways er ofte udstyret med funktioner til protokolkonvertering og filtrering, hvilket betyder, at de kan oversætte kommunikationsprotokoller mellem OT- og IT-enheder. Dette er vigtigt for at sikre, at dataudvekslingen over grænsen mellem OT og IT er sikker.
  Edge gateways håndterer adgangskontrol og autentifikation for at sikre, at kun autoriserede brugere og enheder har adgang til OT-systemer. Implementering af stærk autentifikation og autorisationsmekanismer bidrager til overholdelse af NIS2’s krav.
  Edge gateways logger og overvåger aktiviteter og hændelser, der sker ved grænsen mellem OT og IT. Dette giver indsigt i potentielle trusler og hjælper med at opfylde NIS2’s krav om overvågning og rapportering af sikkerhedshændelser.
  Specialiserede edge gateways bør have mekanismer til styring af firmware og software for at sikre, at de altid kører opdaterede og sikre versioner. Dette reducerer sårbarheder og bidrager til opfyldelse af NIS2-kravene om sikkerhed og opdatering.
  Edge gateways bør designes med nødfunktionalitet og redundans for at sikre, at OT-systemer forbliver tilgængelige og operative, selv i tilfælde af hardwarefejl eller angreb. Dette understøtter NIS2’s krav om kontinuitet og tilgængelighed.
 5. Anomalidetektionssystemer: Implementering af avancerede anomalidetektionssystemer kan hjælpe med at identificere usædvanlig adfærd i OT-miljøet. Maskinlæring og kunstig intelligens kan analysere store mængder data for at opdage potentielle trusler og reagere i realtid. Integrering af disse systemer i NIS2-overholdelsesstrategien er afgørende for proaktiv beskyttelse.
 6. Incident Response Plan: Udvikling og implementering af en detaljeret incident response-plan er afgørende for at minimere skader i tilfælde af en cyberhændelse. Dette omfatter regelmæssig træning af personale, oprettelse af backup-procedurer og etablering af et effektivt kommunikationssystem for at håndtere kriser hurtigt og effektivt.

Konklusion:

NIS2-kravene stiller virksomheder over for nye udfordringer inden for OT-sikkerhed. Ved at investere i moderne teknologier, protokoller og edge gateways kan virksomheder opnå en robust cybersikkerhedsinfrastruktur og overholde lovgivningsmæssige standarder. Det er afgørende at forstå, at OT-sikkerhed er en kontinuerlig proces, og at regelmæssig evaluering og opdatering af sikkerhedsforanstaltninger er nøglen til at imødegå fremtidige trusler i den digitale æra.

Læs mere om NIS2 IoT cybersecurity krav: Hvordan overholder vi kravene nu og fremover? og NIS2 og Azure IoT cloud: Få overblik over de vigtigste komponenter.

Interesseret i at høre hvordan I kommer i gang?

Beacon Tower bruges af adskillige forsyningsvirksomheder med kritisk infrastruktur og vi har lavet adskillige cyber risk assessments indenfor for sikkerhedskritiske brancher og vi har indgående kendskab til diverse edge gateways. Vi tilbyder både standardiserede cyber security forløb samt skræddersyet konsulentassistance udført af NIS2 og cybersecurity eksperter, som tilpasses jeres behov og forretning. Klik her for at booke et uforpligtende møde.