Integration til skyen og dens mange muligheder har transformeret måden, hvorpå virksomheder håndterer deres operationelle teknologier (OT) samt forbundne enheder. Integrering af OT og enheder med skyen, i kontekst af NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), rejser dog visse sikkerhedsspørgsmål som man som organisation skal tage stilling til.
Problemstillingen ligger i behovet for at opnå en effektiv integration, der muliggør dataoverførsel og -styring mellem forbundne enheder, OT-miljøet og skyen, samtidig med at man opfylder kravene til cybersikkerhed, databeskyttelse og incidenthåndtering, som NIS2 dikterer. Dette indebærer implementering af robuste sikkerhedsforanstaltninger, herunder kryptering, adgangskontrol og overholdelse af standarder som dem, der tilbydes af cloud-platforme så som Microsoft Azure. Udfordringen ligger også i at balancere integrationens effektivitet med nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre potentielle trusler og overholde de lovgivningsmæssige krav, der er fastlagt af NIS2.

Cybersecurity udfordringer ved at sensorer, apparater, OT og cloud er forbundne

Integrationen mellem sensorer, apparater, OT og cloud præsenterer særlige udfordringer i forhold til at overholde Network and Information Systems Directive 2 (NIS2):

 • Mangfoldighed af enheder og sensorer:
  Integrationen involverer ofte forskelligartede sensorer og enheder, der opererer med forskellige protokoller og standarder. Koordinering og opretholdelse af sikkerheden på tværs af denne mangfoldighed kan være komplekst.
 • Sikkerhedsforanstaltninger for sensorer:
  Sensorer, der ofte fungerer som indgangspunkter til dataindsamling, kan være sårbare over for forskellige trusselsformer. Implementering af sikkerhedsforanstaltninger på sensorniveau, såsom autentifikation og kryptering, kan være udfordrende, især når de er indlejret i industrielle miljøer.
 • Dataintegritet og -fortrolighed:
  NIS2 kræver beskyttelse af dataintegritet og -fortrolighed. I en integration mellem sensorer, OT og cloud er det afgørende at sikre, at data, der overføres og behandles, forbliver uændret og beskyttet mod uautoriseret adgang.
 • OT-systemers kompleksitet:
  OT-systemer, der håndterer de data, der genereres af sensorer, kan være komplekse og have lange levetider. At sikre, at disse systemer opfylder moderne sikkerhedsstandarder og NIS2-krav kan kræve opdateringer og omhyggelig konfiguration.
 • Skybaserede sikkerhedsudfordringer:
  Cloudintegration introducerer yderligere lag af kompleksitet med hensyn til datatransmission og -lagring. At implementere sikkerhedsforanstaltninger som adgangskontrol, kryptering og konstant overvågning i skyen er afgørende.
 • Identitetsstyring og adgangskontrol:
  Effektiv identitetsstyring og adgangskontrol på tværs af sensorer, devices, OT og cloud er en udfordring. Sikring af, at kun autoriserede enheder og brugere har adgang til kritiske systemer og data, kræver en nøje planlægning.
 • Realtidskrav og ydeevne:
  Industrielle systemer og sensorer har ofte realtidskrav, og det kan være udfordrende at implementere sikkerhedsforanstaltninger uden at påvirke ydeevnen og reaktionstiden.
 • Sikkerhedsopdateringer og patchhåndtering:
  Konsekvente opdateringer og sikkerhedsrettelser skal implementeres på tværs af sensorer, OT-enheder og cloudkomponenter. Dette kan være udfordrende, især når der er behov for at minimere nedetid i kritiske operationer.

Overholdelse af NIS2 i denne komplekse integration kræver en tværgående tilgang, der adresserer både de teknologiske og organisatoriske aspekter af sikkerheden. Det indebærer omhyggelig risikovurdering, konstant overvågning og en kontinuerlig forbedringscyklus for at tilpasse sig de skiftende trusselsbilleder.

Azure og NIS2 i en IoT-kontekst

 I dette afsnit præsenterer vi eksempler på specifikke teknologier og protokoller i Microsoft Azure og Beacon Tower, der kan hjælpe virksomheder med at opfylde NIS2-kravene og styrke deres cybersecurity.

Beacon Tower gør som standard brug af sikre og krypterede protokoller, MFA, certifikater og managed services, hvor Microsoft er ansvarlig for opdateringer og overvågning. Alle de muligheder der forefindes i Microsoft Azure kan også anvendes i Beacon Tower og konfigureres til den enkelte organisations behov.

Microsoft Azure tilbyder en række tjenester og værktøjer, der kan hjælpe med at tackle udfordringerne med at overholde NIS2 i forbindelse med integration mellem sensorer, devices, OT og cloud:

 • Azure IoT Hub:
  Azure IoT Hub er en central tjeneste, der muliggør kommunikation og styring af sensorer og devices. Den anvender krypterede protokoller, integrerer med Azure Active Directory og understøtter brug af X.509-certifikater og enhedsnøgler til autentifikation af enheder samt IP-white lists. For at opfylde kravene til sporbarhed og overvågning logger Azure IoT Hub aktiviteter og advarsler. Azure Monitor og Azure Security Center kan også integreres for at overvåge sikkerhedsrelaterede hændelser.
 • Azure Security Center:
  Azure Security Center tilbyder avanceret sikkerhedsstyring og trusselsbeskyttelse i cloudmiljøet. Den overvåger og evaluerer sikkerhedsstatus for OT- og forbundne enheder. Azure Security Center overvåger også løbende dine Azure-resurser for usædvanlig aktivitet og trusler. Den identificerer potentielle sikkerhedsrisici og giver anbefalinger til at håndtere dem. Dette bidrager til at opfylde kravene om proaktiv trusselsdetektering og beskyttelse. Security Center giver en samlet risikovurdering og hjælper med at identificere områder, der kræver opmærksomhed. Desuden kan det hjælpe med at sikre, at dine sikkerhedsforanstaltninger overholder relevante efterlevelsesstandarder, herunder NIS2.
 • Azure Monitor:
  Indsamler metrikdata, der giver indsigt i ydeevnen og tilstanden af dine Azure-ressourcer. Overvågning af metrikker kan hjælpe med at identificere potentielle problemer og træffe foranstaltninger for at forhindre sikkerhedsproblemer, hvilket er relevant for NIS2. Du kan konfigurere alarmer baseret på specifikke hændelser eller tærskelværdier i Azure Monitor. Dette gør det muligt at reagere hurtigt på potentielle sikkerhedsproblemer og opfylde kravene om hurtig reaktion og håndtering i henhold til NIS2.
 • Azure Active Directory (AAD):
  AAD er Microsofts identitetsstyringsløsning, som effektivt kan administrere brugeradgang og identiteter på tværs af enheder og cloudmiljøer. NIS2 lægger vægt på stærk autentifikation. Azure AD understøtter MFA (Multi Factor Authentication), hvilket tilføjer et ekstra lag af sikkerhed ved at kræve yderligere bekræftelse ud over blot brugernavn og adgangskode. Azure AD integreres med RBAC (Role-Based Access Control) for at styre adgang til Azure-tjenester baseret på brugernes roller og ansvar. Dette hjælper organisationer med at implementere principperne i NIS2 ved at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til specifikke opgaver og ressourcer.
 • Azure Policy og Blueprints:
  Azure Policy gør det muligt at oprette og administrere retningslinjer for dine Azure-resurser. Dette er afgørende for at sikre, at dine resurser overholder sikkerhedsstandarder, som NIS2 muligvis fastlægger. Blueprints kan yderligere hjælpe med at sikre, at implementeringer opfylder bestemte krav og standarder, hvilket letter overholdelse af NIS2-krav.
 • Azure IoT Edge:
  Azure IoT Edge muliggør udførelse af arbejdsbyrder tættere på kilden, hvilket kan være kritisk for realtidskrav og ydeevne i industrielle miljøer. Dette hjælper med at håndtere udfordringer med ydeevne i realtid, samtidig med at man bevarer sikkerheden.
 • Azure Sentinel:
  Azure Sentinel er en SIEM (Security Information and Event Management) løsning, der giver omfattende sikkerhedsovervågning og -respons. Den integrerer trusselsinformation på tværs af enheder, sensorer og cloudressourcer for at identificere og håndtere sikkerhedshændelser.
 • Azure Sphere:
  Azure Sphere er en sikkerhedsplatform specifikt designet til IoT-enheder. Den tilbyder integreret sikkerhed fra chip til cloud og kan hjælpe med at adressere sikkerhedsudfordringer i forbindelse med enheder i OT-miljøet.
 • Azure Policy Enforcement Points:
  Azure Policy Enforcement Points hjælper med at håndhæve politikker og sikkerhedsstandarder på tværs af Azure-ressourcer, hvilket er afgørende for at sikre en konsekvent sikkerhedspraksis i en OT-til-cloud-integration.

Ovenstående er blot et udpluk af de mange muligheder og værktøjer der findes i Microsoft Azure, og dermed også er tilgængelige i Beacon Tower. Ved at udnytte disse Azure-tjenester og værktøjer kan organisationer opbygge en mere sikker og overholdelsesvenlig arkitektur, der imødekommer kravene fra NIS2, samtidig med at de udnytter fordelene ved en moderne OT-løsning. Det er dog vigtigt at bemærke, at den endelige implementering afhænger af organisationens specifikke krav og den valgte arkitektur.

Konklusion:

Sikker cloud integration er ikke kun en nødvendighed for at drage fordel af moderne teknologi, men det er også afgørende for at opfylde NIS2-kravene. Ved at udnytte de avancerede sikkerhedsfunktioner i Azure, som Azure IoT Hub, Azure Security Center for IoT, og Azure Policy, kan virksomheder skabe en stærk og godkendt sikkerhedsinfrastruktur i skyen. Dette sikrer ikke kun konstant drift af OT-systemer og forbundne enheder, men også beskyttelse mod de stadigt skiftende trusler i den digitale verden.

Beacon Tower gør som standard brug af sikre og krypterede protokoller, MFA, certifikater og managed services, hvor Microsoft er ansvarlig for opdateringer og overvågning. Alle de muligheder der forefindes i Microsoft Azure kan også anvendes i Beacon Tower og konfigureres til den enkelte organisations behov.

Læs mere om NIS2 IoT cybersecurity krav: Hvordan overholder vi kravene nu og fremover? og NIS2, OT og SCADA: En guide til NIS2-overholdelse for automationssystemer.

Interesseret i at høre hvordan I kommer i gang?

Beacon Tower bruges af adskillige forsyningsvirksomheder med kritisk infrastruktur og Glaze har lavet flere cyber risk assessments indenfor for forskellige brancher og kan tilbyde skræddersyet konsulentassistance udført af NIS2 og cybersecurity eksperter, som tilpasses jeres behov og forretning. Klik her for at booke et uforpligtende møde.