“CSRD-overholdelse giver både udfordringer og muligheder for virksomheder af alle størrelser. For at strømline og optimere rapporteringsprocesser for bæredygtighed er en åben og fleksibel dataplatform som Beacon Tower, der tilbyder fleksibilitet, åbenhed og realtidsdatakonsolidering, en oplagt løsning”

Hvad er CSRD?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er en forordning indført af Den Europæiske Union (EU) for at øge gennemsigtigheden og pålideligheden af bæredygtighedsrapportering blandt virksomheder, der opererer inden for EU. CSRD udvider omfanget af rapporteringskrav og kræver, at virksomheder giver mere detaljerede oplysninger om deres miljømæssige og sociale påvirkninger samt deres ledelsespraksis og forretningsmodeller desangående. For at signalere vigtigheden af CSRD-rapportering bliver det sågar et lovkrav at have et afsnit om dette i regnskabets ledelsesberetning. Dette nye direktiv påvirker ikke kun store virksomheder, men også SMV’er, da det sigter mod at skabe lige vilkår og fremme bæredygtighedspraksis på tværs af alle erhvervssektorer.

Indvirkning på store virksomheder:

For store virksomheder kan CSRD-compliance (overholdelse) give anledning til betydelige udfordringer hvis driften inkluderer fysiske aktiver der sætter miljømæssige aftryk. Store virksomheder håndterer ofte enorme mængder data genereret af flere kilder og systemer på tværs af forskellige afdelinger, hvilket kan gøre datakonsolidering og rapportering til en tung opgave. Desuden opererer store virksomheder typisk i flere jurisdiktioner, hver med sit eget sæt af regulatoriske krav. Manglende overholdelse af CSRD kan føre til bøder, skade på omdømmet og mistede forretningsmuligheder. Det er afgørende for disse virksomheder at indføre effektive løsninger, der strømliner dataindsamling, konsolidering og rapporteringsprocesser, samtidig med at de sikrer nøjagtighed og aktualitet. Det bliver også et lovkrav at virksomheden kommer med fremtidige projektioner af sin miljøpåvirkning. Der er derfor mange gode grunde til at få styr på sin datakonsolidering og rapportering, hvis ens virksomhed har et væsentligt miljøaftryk.

Indvirkning på SMV’er:

Selvom SMV’er typisk har en mindre drift sammenlignet med store virksomheder, kan overholdelse af CSRD stadig være en omfattende aktivitet. SMV’er har begrænsede ressourcer, herunder personale og teknologisk infrastruktur, hvilket gør det udfordrende at implementere omfattende bæredygtighedsrapporteringssystemer. Overholdelse af CSRD-krav kan dog give SMV’er en konkurrencefordel ved at demonstrere deres engagement i bæredygtig forretningspraksis, tiltrække socialt ansvarlige investorer og opbygge tillid til interessenter. For at overvinde ressourcebegrænsninger har SMV’er brug for agile og omkostningseffektive løsninger, der forenkler datastyring og rapporteringsprocedurer.

Hvordan får vi effektivt datagrundlaget til CSRD-rapportering på plads?

Udnyttelse af IoT Cloud-løsninger til CSRD-rapportering:

For at løse de rapporteringsudfordringer, som CSRD pålægger, kan virksomheder med stor fordel anvende en IoT-cloudløsning, hvis denne tilbyder fleksibilitet, åbenhed og skalérbarhed. Disse løsninger giver en centraliseret platform til indsamling, aggregering og analyse af data fra de relevante datakilder, som indeholder information som kan bruges til at rapportere om CO2-aftryk, forbrug af fossile brændstoffer o.a. Ved at kunne tilbyde en fleksibel integration til den eksisterende infrastruktur og ved at normalisere data i én åben dataplatform elimineres datasiloer og sikrer datakonsolidering i realtid og dermed opnås grundlaget for effektiv CSRD-rapportering.

Beacon Tower og CSRD-rapportering:

Beacon Tower bruges i dag til at konsolidere data fra kunders fysiske infrastruktur med henblik på, at effektivisere de kommende processer til CSRD-rapportering.
I følgende kundecase eksemplificerer vi hvordan Beacon Tower kan agere den centrale dataplatform til at opsamle og konsolidere data, hvorfra organisationens andre afdelinger let kan hente data og effektivt skabe de nøjagtige rapporter som der er behov for.
I denne kundecase eksemplificerer vi CSRD-rapporteringen i en entreprenørvirksomhed. Entreprenørvirksomheden råder over et stort antal anlægsmaskiner, f.eks. gravemaskiner, dieselgeneratorer og funderingsmaskiner. Yderligere, er disse maskiner fra forskellige maskinfabrikanter så som f.eks. Hitachi, Volvo, Caterpillar osv., som hver især har deres back-ends med tilhørende forskellige API’er som bruges af eksterne parter til at hente data. Data bliver også leveret i forskellige formater, nogle i batches af CSV filer og SQL-dumps og andre leverer realtids tidsserier. Til at håndtere de forskellige formater og datakilder, anvender Beacon Tower den indbyggede kapabilitet, kaldet Provider Services. Helt kort fortalt giver Provider Services en mulighed for at lave særskilte integrationer uden at kernen i Beacon Tower skal ændres, idet Provider Services netop sørger for at bevare dataformatet der sendes til kernen i Beacon Tower, og man skal derfor blot lave en ”oversætning” af det importerede dataformat til Beacon Towers, hvortil man kan bruge eksisterende funktioner.
Beacon Towers brug af Asset Modeller gør endvidere, at der let kan laves digitale skygger, der tager sig af den umiddelbare håndtering af de enkelte datapunkter fra hver maskine, som så igen kan normaliseres og konsolideres ved brug af nye generaliseringer af Asset Modeller. Alle asset kan sammensættes i ønskede strukturer af den enkelte afdeling eller person. Et screenshot fra kundecasen kan ses her, hvor man har startet med at se på CO2- og brændstof-rapportering fra gravemaskiner og har klikket på den overordnede kategori “Excavators” (gravemaskiner):

CSRD reporting

Mere generelt kan man altså konkludere at ift. CSRD så giver Beacon Tower:

  • Datakonsolidering i realtid:
    Beacon Tower gør det muligt for virksomheder at konsolidere CSRD-relaterede data fra forskellige kilder i realtid, hvilket sikrer nøjagtig og opdateret rapportering. Dette eliminerer manuel dataindtastning og reducerer risikoen for fejl eller forsinkelser forbundet med traditionelle dataindsamlingsmetoder.
  • Skalérbarhed og fleksibilitet:
    Med evnen til at håndtere et ubegrænset antal datakilder kan Beacon Tower dataplatformen skaleres ubesværet, i takt med rapporteringsbehovet, og dermed imødekomme skiftende CSRD-rapporteringskrav. Fleksibiliteten af en sådan løsning tillader tilpasning og integration med eksisterende systemer, hvilket sikrer problemfri dataflow og compliance på tværs af organisationen.
  • Avanceret analyse og indsigt:
    Beacon Tower giver virksomheder mulighed for at udlede værdifuld indsigt fra deres CSRD-data. Ved at udnytte avancerede analysefunktioner kan organisationer identificere tendenser, overvåge performanceindikatorer og proaktivt adressere bæredygtighedsudfordringer. Denne datadrevne tilgang hjælper med at optimere ressourceallokering, identificere omkostningsbesparende muligheder og drive løbende forbedringer.

Konklusion:

CSRD-overholdelse giver både udfordringer og muligheder for virksomheder af alle størrelser. For at strømline og optimere rapporteringsprocesser for bæredygtighed er en åben og fleksibel dataplatform som Beacon Tower, der tilbyder fleksibilitet, åbenhed og realtidsdatakonsolidering, en oplagt løsning, der sågar også vil kunne give konkurrencefordele udover at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Ved at anvende Beacon Tower får man dermed en effektiv, åben og fleksibel dataplatform, der ligetil kan skræddersyes i takt med rapporteringsbehovet.

For mere information:

Partner, Mikael Rönde, mikael.ronde@glaze.dk

Tag også et kig på, om I skal bygge jeres egen IoT-dataplatform, styre den eller bare leje den.

Se også hvorfor åbne datamodeller er så vigtige, og hvordan Beacon Tower strukturerer data.